Světový den vody 2017: Navštivte ČOV v Horních Počernicích

Aktualizováno 13. března 2017 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

ČOV Horní POčernice PVK

Pražské vodovody a kanalizace (PVK) připravily při příležitosti Světového dne vody mimořádnou prohlídku. Jak dnes informoval mluvčí PVK Tomáš Mrázek, pro veřejnost se otevře čistírna odpadních vod (ČOV) v Horních Počernicích, a to v sobotu 25. března od 9.00 do 14.00 hodin.

„Vstup je zdarma, jedinou podmínkou je registrace na našich webových stránkách www.pvk.cz,“ zdůraznil Mrázek. Komentované prohlídky budou probíhat v půlhodinových intervalech po skupinách maximálně dvaceti osob. Adresa: U Úlů 245, Horní Počernice. Spojení autobuse č. 353 z Černého Mostu do zastávky Čertousy.

Uvedená čistírna odpadních vod (ČPV) likviduje odpadní vody z městské části Praha Horní Počernice – Čertousy. ČOV je koncipována jako mechanicko-biologická. Hlavní kmenové stoky ústí v objektu čistírny v rozdělovací komoře, ze které odpadní voda odtéká do objektu hrubého předčištění, resp. při dešťových událostech do vírového separátoru a dešťové zdrže. Dešťové vody jsou po mechanickém čištění přečerpávány do haly hrubého předčištění nebo jsou odváděny odlehčovacím potrubím do recipientu. Halou hrubého předčištění a denitrifikační nádrží biologického stupně protéká odpadní voda gravitačně. Do dalších nádrží biologického stupně – nitrifikace + dosazovací nádrže je aktivační směs čerpána z čerpací stanice zařazené za denitrifikační nádrží. Vyprodukovaný přebytečný kal je uskladňován v samostatném objektu kalového hospodářství. Na ČOV je povoleno dovážet odpadní vody a likvidovat odpady.

Světový den vody se slaví již od roku 1993, a to vždy 22. března. Toto datum vyhlásilo Valné shromáždění OSN. Důvodem byla starost o ochranu vodních zdrojů na Zemi, která se stala s postupem globalizace a zlepšování životní úrovně lidí v mnoha zemích zcela nezbytnou. Letošním tématem je odpadní voda.

Naše voda, foto (ČOV Horní Počernice) PVK

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace