Světélkování nad bažinami nemá na svědomí metan

28. listopadu 2012 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě

ilustračka bažiny

Světélka, objevující se občas nad bažinami i jinde, rozhodně nejsou dušemi nekřtěňátek, ani plaménky samovzníceného bahenního plynu metanu, jak se ustavičně tvrdí. Píše o tom facebooková verze portálu Naše voda.

Samovznícení bahenního plynu nebylo podle dostupných údajů nikde nikým pozorováno a jeho koncentrace při vyvěrání je navíc obvykle tak nízká, že jej nelze ani zapálit. Výskyt „bludiček“ tak mají na svědomí mimo jiné houby václavky s podhoubím se světélkujícími bakteriemi prorůstajícím trouchnivé dřevo, nebo takzvaný „Eliášův oheň“ (hrotové výboje atmosférické elektřiny) či světlušky chvostoskoci (Collembola) „napasení“ světélkujícími látkami. To, co zbývá (zbývá-li něco) nebylo zatím důkladně prozkoumáno. V úvahu připadají například živočichové poprášení světélkujícím trouchem (v dutinách stromů hnízdí např. sovy). O hořící metan ale rozhodně nejde.

Facebook Naše voda

Související rubriky: Co bychom měli vědět o vodě