Svazový fond pomáhá obcím financovat vodárenské investice

11. února 2014 | Rubrika: Voda a naše peněženka , Vodovody a kanalizace

vodovod-roury-rekonstrukce

Nový vodovod z Týna nad Vltavou do Nuzic nebo obnova vodovodního řadu ve Velkém Boru nedaleko Strunkovic, to jsou zatím poslední dvě akce, podpořené letos Jihočeským vodárenským svazem (JVS) bezúročnou půjčkou z jeho Fondu podpory investic.  Informoval o tom Zděněk Zuntych, mluvčí JVS.

Od roku 1998, kdy fond vznikl, představenstvo JVS rozhodlo do konce roku 2013 o čerpání 172 milionů korun. „Z nich si nakonec konkrétní obce půjčily 153,5 milionů korun. V současné době se zdroje fondu generují už výhradně ze splátek předchozích půjček obcím,“ říká Antonín Princ, ředitel a předseda představenstva JVS. Pro napjaté obecní rozpočty to představuje vítanou možnost jak doplnit či posílit více zdrojové financování vodohospodářských akcí. Pouze na ně se totiž tato velmi snadno dostupná finanční podpora vztahuje.

„Letos se k použití do fondu vrátilo ze splátek téměř 10,5 milionů korun a už nyní je vyčerpáno přes 75 procent objemu,“ uvádí Miroslav Král, ekonomický náměstek JVS- Není proto vyloučeno ani jeho jednorázové posílení. V minulosti už valná hromada JVS dvakrát na návrh představenstva rozhodla o mimořádném posílení o 10 milionů Kč. Vodní hospodářství je jednou z priorit místních samospráv a přitom získat státní či evropskou dotaci, které zpravidla pokryjí hlavní finanční náklady, nebývá snadné.

Loni například „levnými“ penězi z fondu financovala Roseč (JH) začátek druhé etapy odkanalizování a další kořenovou čističku. „Pro nás je každá úspora velmi vítaná,“ ví František Volf, starosta malé obce s 200 obyvateli. Podobnou podporu zvolil Velešín (ČK) při budování splaškové kanalizace a čističky odpadních vod v Holkově nebo Rataje (TA) při náhradě části starého vodovodu.

Podle valnou hromadou schválených pravidel o půjčku může žádat členská obec, která není v prodlení se splácením předchozích půjček nebo závazků a má ve své správě vodohospodářský majetek. „Fond slouží primárně jako součást vícezdrojového financování vodohospodářské infrastruktury měst a obcí,“ poznamenává Antonín Princ.

„Obce na fondu podpory oceňují jeho dlouhodobost a jednoduchost. Pravidla a administrace se prakticky nemění. Současný statut, formulář a požadované přílohy platí už od roku 2007,“ říká Miroslav Král. Podle něho je přitom jednoduchost možná i díky tomu, že obce závazky splácejí bez závad a tím zpětně plní fond pro další půjčky.

Naše voda

Související rubriky: Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace