Svaz vodního hospodářství pořádá besedu s autorem knihy „Budiž voda“

Aktualizováno 25. listopadu 2016 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě , Nápoje a voda v potravinách

budiz-voda-letak-2-img_7500_-_kopie

V prostorách státního podniku Povodí Vltavy proběhne v úterý 6. prosince od 10.00 hodin neformální setkání s autorem knihy „Budiž voda“ Seth Siegelem. Informoval o tom předseda představenstva Svazu vodního hospodářství (SVH) Petr Kubala.

Pořadatele akce je totiž právě SVH spolu s ministerstvem zemědělství, které vydání publikace také finančně podpořilo. Kniha „Budiž voda“ je popisem historie, metod a postupů, díky kterým se stal stát Izrael absolutní světovou špičkou ve vodním hospodářství. Oficiální křest knihy proběhne v předvečer neformálního setkání v rezidenci Velvyslance státu Izrael v ČR. Na neformální setkání na Povodí Vltavy v Praze (zasedací místnost Orlík) se může přitom omezená část zájemců registrovat, a to na adrese irena.brana@pvl.cz.

Na obou akcích bude přitom přítomna redakce portálu Naše voda, které vám z nich přinese fotoreportáž, ukázky z knihy pak budou v průběhu příštího týdne součástí zpravodajství našeho portálu.

Naše voda, foto (leták ke knize Budiž voda) Naše voda – Nina Havlová

Související rubriky: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Vodovody a kanalizace