SVAS: Výsledky průzkumu spokojenosti ukázaly, že je stále co zlepšovat

6. listopadu 2013 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Podnikání s vodou a zákony

vodárna Káraný - IMG_7472

S úrovní poskytovaných služeb je celkově spokojeno 91 procent zákazníků Středočeských vodáren, a.s. (SVAS). Vyplývá to z telefonického průzkumu spokojenosti klientů SVAS, o jehož výsledcích informovala mluvčí společnosti Lenka Kozlová.

Uvedeného výzkumu se podle mluvčí zúčastnilo 400 respondentů z Mělnicka, Kladenska a Slánska z řad majitelů rodinných domů, správců bytových domů či bytových družstev, průmyslových zákazníků a firem. Ten ukázal, že celkově je se službami, které nabízejí SVAS spokojeno 91 procent respondentů, což je nad úrovní dlouhodobého průměru trhu podobných segmentů, který dosahuje 88 procent. Závěry průzkumu vodárna zohlední při dalším směřování zákaznické komunikace a v celkovém zlepšování poskytovaných služeb.

Spokojenost s profesionálním přístupem zaměstnanců SVAS vyjádřilo přitom 97 procent respondentů. S chováním a vystupováním odečítače vodoměru je jich spokojeno dokonce 100 procent. Agentura IBRS provádějící výzkum zde zaznamenala nárůst spokojenosti u segmentu individuálních zákazníků o dvě procenta a u bytových družstev o čtyři procenta. V rámci průzkumu měli zákazníci také možnost vyjádřit se k plynulosti dodávek vody, přičemž plných 99 procent je s plynulostí dodávky vody spokojeno.

Zákazníci vyjádřili svou spokojenost i s kvalitou dodávané pitné vody (91 procent). S tím souvisí i pití vody z vodovodu. Již 86 procent dotázaných zákazníků používá vodu z kohoutku na pití, což představuje v porovnání s rokem 2006 nárůst o 32 procent. Tyto výsledky odpovídají projektům na podporu pití vody z vodovodu. Nejúspěšnějším projektem je Čerstvá kohoutková? Stačí říct!, který se snaží o navrácení kohoutkové vody zpět do našich restaurací. Do projektu se za čtyři roky zapojilo v regionu provozovaném SVAS na 34 zařízení. Seznam zařízení mohou zájemci najít na webu www.kohoutkova.cz.

SVAS provozuje v rámci svého působení dvě zákaznická centra na Kladně a v Mělníce a jedno kontaktní místo ve Slaném, kde si zákazníci mohou osobně vyřídit své požadavky. Spokojenost s vyřízením požadavku na zákaznickém centru vyjádřilo 97 procent respondentů, kteří v roce 2013 navštívili jedno z center společnosti. Zákazníci se mohou na společnost obrátit i prostřednictvím zákaznické linky. Spokojenost s vyřízením svého požadavku po telefonu vyjádřilo 85 procent dotázaných. Zákazníci měli možnost se vyjádřit k množství a kvalitě informací, které se jim dostává. Největší spokojenost s dostatkem informací o službách a produktech vyjádřili zástupci bytových družstev (84 procent). Způsob poskytování informací se liší podle segmentů. Firmy a bytová družstva preferují jako způsob poskytování informací internet v 66 procentech (resp. 22 procentech), bytová družstva častěji také zákaznickou linku v 52 procentech. U domácností jsou nejvyšší preference u brožur a letáků (44 procent). Brožury a letáky více preferují starší respondenti, naopak mladší více preferují elektronickou formu komunikace (internet, e-mail, SMS).

Naše voda, ilustrační foto Naše voda

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace