Šumava pro se bojí vlivu kácení na stav vody v šumavských lesích

Aktualizováno 3. května 2011 | Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině , Statistiky a kauzy

Voda v krajině

Václav Stránský, šéfredaktor časopisu Vodní hospodářství, vysvětloval ve zpravodajství ČRo Plzeň možné dopady kácení v Národním parku Šumava na stav vody v tamních lesích.

Kateřina ŠMÍDOVÁ, moderátorka

——————–

Ohrožení národního parku Šumava stále trvá. Upozorňuje na to platforma Šumava pro, která nesouhlasí se strategií prozatímního ředitele Národního parku Šumava Jana Stráského, který chce požádat o výjimky pro kácení v bezzásahovém území. Výzvu podpořilo už 41 organizací a více než 3 tisíce lidí. Podle šéfredaktora časopisu Vodní hospodářství Václava Stránského hrozí po vykácení ztráta přirozené vláhy šumavských lesů.

Václav STRÁNSKÝ, šéfredaktor časopisu Vodní hospodářství

——————–

Jakákoli těžba má zásah do vodního režimu krajiny a hlavně do tý země. Potom vznikají tím určitá erozní jádra, který potom se můžou velice rychle rozšiřovat při nějakých deštích a půda v těch horních partiích ta vznikala opravdu stovky tisíce let a jedna drobná nátrž dřevorubcem může způsobit, že bude nenávratně ztracená. Je tam nebezpečí toho, že opravdu eroze bude kondenzačním jádrem eventuálních bližších negativních dopadů, případných povodní v budoucnu. Nemáme a opravdu nevíme, co by se stalo, kdyby ten ekosystém byl nějakým zásadním způsobem změněný.

Kateřina ŠMÍDOVÁ, moderátorka

——————–

Podle zástupců platformy Šumava pro nemá prozatímní ředitel Národního parku Šumava Jan Stráský vypracovanou studii o vlivu kácení na stav vody v šumavských lesích.

Zdroj: ČRo Plzeň

Související rubriky: Prevence povodní, voda v krajině, Statistiky a kauzy