Suchý poldr by zabránil dalším povodním na Mrlině

3. dubna 2018 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

krajina rybník retenční nádrž rybník - IMG_7535

O suchém poldru v místě bývalého rybníka se hovoří už patnáct let. Jak ale informuje Nymburský deník, nyní se zdá, že plán, který by další možnou katastrofu mohl odvrátit, opět ožívá.

Povodí Labe chce na Štítarském potoce nad soutokem s Mrlinou vybudovat takzvaný suchý poldr s názvem Nepokoj. Představuje minimální zásah do krajiny a zdejšího ekosystému. „Hráz poldru bude dlouhá asi 500 metrů s maximální výškou přibližně 4,7 metru a bude umístěna v profilu hráze bývalého rybníka,” popsala Hana Bendová, tisková mluvčí společnosti Povodí Labe. V případě velké vody by stavba měla zachytit část objemu povodňové vlny a umožnit částečně kontrolovaný odtok. Korytem řeky v níže položeném územím by tak nejednou protékalo výrazně méně vody.

Kdy bude poldr hotový, ale zatím stále není jasné. „V současné době se zpracovává projektová dokumentace pro územní řízení, takže hovořit o termínech výstavby je zatím velmi předčasné. Při sebelepší vůli nelze odhadovat, jak dlouho potrvá projednání dokumentace s dotčenými orgány státní správy a s majiteli dotčených pozemků, a i vlastní další projektová příprava,” vysvětlila Hana Bendová. Kdyby se stavba konečně zrealizovala, by potěšilo i bývalého hejtmana Středočeského kraje Miloše Peteru, dnes náměstka hejtmanky pro životní prostředí a zemědělství. „Poldr dodá především větší klid lidem, kteří mají své domy v obcích níže po proudu řeky. Mrlina se v Nymburce vlévá do Labe. Regulací tedy předejdeme ohrožení obyvatel i v tomto okresním městě,“ poznamenal náměstek.

Podle investičního záměru Povodí Labe cena dosáhne zhruba 75 milionů korun. „Cena bude upřesněna v dalších stupních projektové dokumentace,” doplnila Bendová.

Zdroj: https://nymbursky.denik.cz, (redakčně kráceno), ilustrační foto (poldr) Naše voda – Nina Havlová

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině