Sucho: Průtoky v moravských řekách jsou podprůměrné, nejnižší jsou v povodí Bečvy

17. června 2015 | Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině

vsetinska-becva-usti-big

Průtoky v tocích povodí Moravy jsou nyní v porovnání s dlouhodobými červnovými průměry téměř všude podprůměrné a dosahují většinou 35–81 % normálu. Nejméně vody je v povodí Bečvy, kde je průtok v řekách na úrovni 35 % běžného stavu. Uvedla to mluvčí Povodí Moravy Gabriela Tomíčková.

Bouřky, které o minulém víkendu prošly přes naše území, nezpůsobily výraznější vzestupy hladin na tocích. Srážek spadlo většinou do 20 mm, nejméně pak v povodí Bečvy. Vlivem srážek můžou být některé toky rozkolísané, postupně ale dojde k poklesu hladin řek. Nízký stav průtoků nadlepšují nádrže, které jsou v současné době naplněné v rozmezí 73 – 100 %.

„I přes významné dlouhodobé poklesy průtoků ve vodních tocích zabezpečují všechny významné nádrže ve správě Povodí Moravy, s.p. své vodohospodářské funkce. Kromě zabezpečení odběrů vody zvládají doposud i nadlepšovat průtoky ve vodních tocích. V současnosti nikde nedochází k omezování schválených odběrů ani stanovených minimálních průtoků,“ doplnil generální ředitel Povodí Moravy, s.p. Jan Hodovský.

Pod vodními díly jsou dodržovány odtoky stanovené platnými manipulačními řády tak, aby byly zajištěny minimální průtoky pro zachování biologického života v řekách. Také jsou zajištěny povolené odběry, zejména odběry pitné vody a vody pro závlahy. Zvyšování současných odtoků zatím není zapotřebí. Naopak je vhodné zadržet vodu v nádržích pro případ, že by suché počasí pokračovalo.

Naše voda, foto: PM

Související rubriky: Prevence povodní, voda v krajině