Sucho: Jičín zakázal napouštění bazénů a vydal další omezení

3. srpna 2015 | Rubrika: Podnikání s vodou a zákony , Prevence povodní, voda v krajině

190420143277

S účinností od 1. 8. 2015 vydal Vodoprávní úřad Městského úřadu Jičín opatření, které zakazuje odběr podzemních vod z vodních toků a nádrží. Dále se zakazuje také odběr z domácích studní pro plnění bazénů a zálivku trávníků. Oznámilo to dnes město.

Důvodem opatření je dlouhodobé sucho a snížená hladina vodních toků. Omezení platí až do odvolání a pro celé území ORP Jičín.

Vodoprávní úřad vydal toto opatření v pátek odpoledne, a to na základě zprávy Povodí Labe s.p. Hradec Králové, které informovalo o hydrogeologických poměrech na vodních tocích. Na nich je po celý červenec průtok velmi podprůměrný a pohybuje se mezi 30 – 70 % měsíčního průměru. Například Cidlina je v horním toku téměř na svém minimu – průtok se pohybuje okolo 10 %. Také hladiny podzemních vod jsou dle sledovaných vrtů ČHMÚ snížené. „Vzhledem k velmi nízkým hodnotám povrchových vod tímto žádáme občany, aby až do odvolání dodržovali zákaz odběru vod z Cidliny a okolních rybníků. To se týká především zahrádkářských kolonií, které touto vodou zalévají. Pro občany, kteří mají vlastní studny, poté platí omezení odběru vody pro aktivity, které nejsou nezbytně nutné, tedy k plnění bazénů a zalévání trávníků. Hladiny podzemních vod jsou totiž také snížené, protože úzce s povrchovými vodami souvisí. Bohužel situace může ještě gradovat, protože předpovědi počasí hlásí pokračování sucha a veder,“ vysvětluje vedoucí Odboru životního prostředí Jana Mušková.

Opatření platí nejenom pro Jičín, ale také pro celou obec s rozšířenou působností Jičín, tedy asi 70 obcí, které byly úřadem informovány a mají dále své obyvatele poučit.

Naše voda

Související rubriky: Podnikání s vodou a zákony, Prevence povodní, voda v krajině, Vodovody a kanalizace