Sucho: Od července se nesmí čerpat voda z řek a potoků v České Lípě

2. července 2014 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě , Podnikání s vodou a zákony

160320132444

Od 1. 7. do 31. 10. 2014 tak Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, vydal zákaz odběru povrchových vod v rámci celého povodí říček Bystrá, Svitávka, Šporka Dobranovského, Libchavského, Robečského a Valteřického potoka. Oznámila to mluvčí města Kristýna Brožová.

Kvůli téměř nulovým srážkám v minulých měsících totiž došlo ke dramatickému snížení průtoků na vodních tocích.

Ještě větší úbytek vody ve vodních tocích v regionu by mohl způsobit vážné poškození ekosystémů, které jsou na ně navázané. Proto lidé musí tu trochu vody, která v korytech ještě zbyla, ušetřit. Jakmile bude v řekách a potocích více vody, zákaz bude odvolán. O změnách v zákazu budeme veřejnost informovat.

Podobný zákaz vydal městský úřad v roce 2013, a to 25. července. Tehdy bylo zakázáno brát vodu také z Ploučnice či Panenského potoka.

Naše voda

Související rubriky: Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Prevence povodní, voda v krajině, Vodovody a kanalizace