Sucho a jak mu čelit: Přihlaste se na seminář

Aktualizováno 17. března 2013 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě , Prevence povodní, voda v krajině

hrozba sucha se zvyšuje

V posledních 15 letech byla v důsledku několika velkých povodní pozornost vodohospodářů i správních orgánů soustředěna na problematiku ochrany před povodněmi, kdežto sucho bylo spíše mimo centrum zájmu. Přesto sucho v roce 2003 nám hned po povodňovém roce připomnělo, že jde o neméně závažný nebezpečný jev s potenciálně velkými důsledky.

ČESKÁ vědeckotechnická vodohospodářská společnost, VÝZKUMNÝ ÚSTAV VODOHOSPODÁŘSKÝ T. G. MASARYKA, veřejná výzkumná instituce, ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV (ČHMU) s podporou Svazu vodního hospodářství ČR a Global Water Partnership si Vás dovolují pozvat na seminář Sucho a jak mu čelit a to 15. května 2013, v Kongresovém sále č. 417, Klub techniků, Novotného lávka 5, Praha 1. Oznámil to ČHMÚ.

Cílem semináře je připomenout sucho jako opačný hydrologický extrém, představit nové poznatky hodnocení jeho výskytu a projevů a prezentovat vhodná strukturální i organizační opatření k omezení negativních důsledků sucha. Seminář je prioritně zaměřen na vodohospodářskou problematiku sucha, nikoli na projevy a důsledky sucha v zemědělství.

Odborný garant: Ing. Radek Vlnas, Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., v.v.i., Podbabská 30, 160 62 Praha 6 – Podbaba, tel.: 220 197 334 e-mail: radek_vlnas@vuv.cz

nebo Český hydrometeorologický ústav, Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4 – Komořany, tel.: 244 031 351 e-mail: vlnas@chmi.cz

Organizační garant a adresa pro korespondenci: Ing. Václav Bečvář, CSc., Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, tel.: 221 082 386 e-mail: becvar@csvts.cz

Termín přihlášek, program a všechny potřebné informace na http://voda.chmi.cz/sucho_2013/index.htm

Zdoj: ČHMU

Související rubriky: Co bychom měli vědět o vodě, Prevence povodní, voda v krajině