Suchá nádrž má ochránit Starou Ves před povodněmi

26. února 2015 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

Povodeň - zatopené pole - IMG_3215

Suchá nádrž o rozloze 1,67 hektaru by měla podle Františka Hanouska, který projektuje komplexní pozemkové úpravy pro obec Bílovce, ochránit před povodněmi místní část Stará Ves. Informuje o tom Moravskoslezský deník.

„Pozemkové úpravy představují běh na dlouhou trať. Podkladem bylo zpracování studie, kterou provedlo VUT Brno. Pan profesor Dumbrovský vyhodnotil toto území z hlediska eroze a protipovodňové ochrany jako nejrizikovější, a proto tady byla v rámci pozemkové úpravy navržena tato opatření,“ okomentoval situaci zpracovatel úprav a poté nastínil, jak by to jednou mohlo v okolí Staré Vsi vypadat. Navrženy byly průlehy, jež mají zachytit povrchové vody a odvést je do údolnice. Tam by na soutoku dvou toků měla být suchá nádrž, kterou zastupitelé schválili již v loňském roce.

„Povodí Odry to schválilo, ale pak k tomu měli ještě nějaké výhrady, proto je to ještě v jednání. Jeden z vyjadřovatelů uvedl, že z hlediska protipovodňové ochrany Bílovky to nemá takový vliv, aby to ovlivnilo celé povodí,“ konstatoval František Hanousek. Podle něj je však dobrá každá drobnost, jež sníží případnou povodňovou vlnu. Splněn byl i požadavek, aby v údolnici, kde se stékají povrchové vody, došlo ke snížení průtoku ze stoleté na dvacetiletou vodu. Plán se také zabývá cestní sítí a erozí na zemědělských pozemcích. Území Staré Vsi je značně svažité, takže by tam měly být použity i protierozní osevní postupy.

„Běžný osevní postup by vyšel na 186 hektarech, ostatní plochy by se měly řídit protierozním osevním postupem,“ podotkl František Hanousek. Nejméně přísný postup je navržen na 75 hektarech, přísnější, s vyloučením širokořádkových plodin a okopanin, je na 146 hektarech půdy a nejpřísnější na 37 hektarech. Tam jsou navrženy pouze traviny.

Nyní bylo zahájeno jednání s vlastníky, pak je na řadě zpracování priorit, jež budou rozděleny do čtyř etap. „Potom už záleží na šikovnosti města, jak dokáže realizaci prosadit,“ popsal další postup inženýr Hanousek s tím, že rozsah těchto navržených opatření je něco přes sto milionů korun. Do konce letošního roku by měl pozemkový úřad rovněž schválit návrh na umístění pozemků a zapsat vše do katastru. Poté se mohou začít zpracovávat projekty na realizaci jednotlivých navržených opatření.

Zdroj: Moravskoslezský deník, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině