Študlovský potok na Svitavsku se už jen tak nerozvodní

4. ledna 2013 | Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině

Študlovský potok Foto: Lesy ČR

Lesy ČR dokončily dvě významná protipovodňová opatření na Študlovském potoce v katastru obce Rozhraní na Svitavsku. Oznámil to mluvčí podniku Lesy ČR Zbyněk Boublík.

Pro obec, ve které žije téměř 350 obyvatel, to znamená zvýšení protipovodňové ochrany území a majetků místních občanů. Pozitivní vliv provedených opatření je i v zajištění stability a zvýšení průtočné kapacity koryta toku a omezení transportu splavenin z povodí včetně jejich usazování v korytě toku na území obce. Študlovský potok je pravostranným přítokem vodohospodářsky významné řeky Svitavy, do které se vlévá právě v Rozhraní.

Lesy ČR nejprve v obci vybudovaly dvě záchytné příčné drátokamenné přehrážky, do kterých se tokem transportované splaveniny mohou usazovat. V místní části Bradlné pak Lesy ČR ve dvou samostatných úsecích, kterými Študlovský potok v této části obce protéká, celkově zvýšily kapacitu koryta toku. Potok v těchto úsecích dnes dokáže pojmout až dvacetiletou vodu. Nové koryto je zde podélně opevněno opěrnou zdí a kamennou rovnaninou. Dno je navíc zajištěno příčnými objekty, jako jsou třeba kamenné pasy a balvanité skluzy.

Na obou projektech, které jsou plně v souladu se zpracovanou studií odtokových poměrů Študlovského potoka a plánem dlouhodobé péče, Lesy ČR úzce spolupracovaly i se samotnými dotčenými obcemi Rozhraní a Študlov.

Naše voda

Související rubriky: Prevence povodní, voda v krajině