Studie potvrdila permanentní riziko ohrožení obce Zdounky

Aktualizováno 26. července 2012 | Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině

řeka IMG_9353

Ze studie, kterou zadal státní podnik Povodí Moravy vyplývá, že obec Zdounky je při každém velkém dešti ohrožena povodněmi. Oznámila to dnes mluvčí Povodí Gabriela Tomíčková.

Povodí Moravy podle ní vypracovalo studii odtokových poměrů dvou říček na Kroměřížsku – Kotojedky a Olšinky, ve spolupráci s firmou Pöyry Environment. „Ze studie vyplývá, že obec Zdounky, která leží na soutoku obouřek, může být při zvýšených průtocích ohrožena povodněmi,“ podotýká Tomíčková. Členitý terén způsobuje velké zrychlení odtoku v relativně krátkém čase. K vodní erozi a zanášení Kotojedky a Olšinky splaveninami dochází také kvůli intenzivní zemědělské výrobě, která na svazích napomáhá půdní erozi. To vše může přispět k ohrožení Zdounek hlavně při jarním tání nebo při letních bouřkách.

Účelem studie byl návrh protipovodňových opatření pro obce s nedostatečnou úrovní ochrany před povodněmi, především pro obec Zdounky. Cena studie byla celkem 485 000 korun, z toho dotace Zlínského kraje činila 415 000 korun.

Naše voda

Související rubriky: Prevence povodní, voda v krajině