Studenti s ornitology chytali chřástaly

Aktualizováno 12. června 2015 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě

chřástal polní studenti ČSO

Studenti středních zemědělských škol z Přerova a Šumperka se zúčastnili nočního odchytu chřástalů polních pod Králickým Sněžníkem, aby se blíže seznámili s tímto tajemným nočním tvorem. Informoval o tom ředitel České společnosti ornitologické ČSO) Zdeněk Vermouzek.

Středoškolští studenti zemědělských oborů z Přerova a Šumperka opustili školní lavice, aby se seznámili se skrytě žijícím chřástalem polním. Cílem jejich cesty byly pozemky Farmy Morava, které se nacházejí v Ptačí oblasti Králický Sněžník. Zootechnička farmy Marika Špárníková nejprve studentům přiblížila, jak se daří skloubit hospodaření s životními nároky chřástala polního. Vrcholem večera byl ukázkový odchyt samce chřástala místním ornitologem Romanem Chaloupkou, díky kterému měli studenti příležitost si tohoto tajemného ptáka prohlédnout pěkně zblízka. Akci organizovala ČSO v rámci projektu Možnosti ochrany ptáků v rámci současné zemědělské praxe.

„Je nutné, aby si budoucí zemědělci vytvářeli k přírodě zodpovědný přístup,“ vysvětluje důvody exkurze Václav Zámečník, zemědělský specialista ČSO. „A právě osobní zkušenost je tou nejlepší cestou, jak toho dosáhnout.“ „Jako škola takové doplnění výuky vítáme, protože na to jinak nemáme dostatek prostoru. Pro studenty je to příjemné zpestření,“ zhodnotil exkurzi učitel Jaroslav Koňárik ze střední odborné školy Šumperk. A studenti? „Líbilo se nám to!“ shodli se jednotně.

Chřástal polní je jedním z druhů, jimž se u nás dobře daří i díky evropské Směrnici o ptácích. „Její funkčnost prokázala řada vědeckých studií, přesto (anebo právě proto) jí teď hrozí velké okleštění,“ varuje Vermouzek. „Vyzýváme pro, spolu s dalšími více než 100 organizacemi z celé Evropy, aby se lidé zapojili do internetové konzultace Evropské komise, aby dali svůj hlas přírodě v kampani Nature Alert. Podpisový formulář a další informace najdete na webu www.birdlife.cz/naturealert.html,“ dodává Vermouzek.

Ptačí oblast Králický Sněžník byla vyhlášena na ochranu hnízdní populace chřástala polního. V letech 2000—2007 se celková početnost odhadovala na 130—200 volajících samců, což představuje zhruba 10% celkové populace České republiky.

Chřástal polní je typickým druhem ptáka vázaného na louky. Do roku 2004, kdy vznikl dotační titul na ochranu tohoto druhu, spousta zemědělců ani netušila, že chřástal polní existuje. Jeho přítomnost totiž dokládá jen typické dvouslabičné noční volání, které lidé mohou považovat za zvuk vydávaný hmyzem. Přitom právě zemědělské hospodaření způsobilo, že dříve běžný druh dnes přežívá jen na extensivně obhospodařovaných podhorských a horských loukách. Chřástal polní totiž vyvádí svá mláďata právě v době sklizně trávy, což se pro mnohé z nich stává osudným. Proto je cílem dotačního titulu jednak posunout seč až na období, kdy jsou mláďata schopná se před sekačkou skrýt, a jednak zajistit šetrnější způsoby seče.

Projekt Možnosti ochrany ptáků v rámci současné zemědělské praxe byl podpořen z Programu švýcarsko-české spolupráce (www.swiss-contribution.cz). Více informací o projektu naleznete na http://www.mos-cso.cz/cz/zemedelstvi nebo http://www.cso.cz/index.php?a=cat.124.

Naše voda, foto Václav Zámečník, ČSO

Související rubriky: Co bychom měli vědět o vodě