Středočeští vodohospodáři očekávají kvůli mrazům další havárie

13. ledna 2017 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě , Nápoje a voda v potravinách

mráz voda - IMG_1972

Díky nízkým teplotám řeší nárůst havárií na vodovodním či kanalizačním potrubí vodohospodáři z 1.SčV, a.s. Informovala o tom dnes mluvčí 1.SčV Kristina Blaszczyková.

Uvedená společnost je nejvýznamnějším provozovatelem vodohospodářského majetku na Příbramsku a Říčansku. Větší havárie, které přerušily dodávku pitné vody pro větší počet obyvatel přibližně 500, řešili přitom již vodohospodáři v Jesenici, Čelákovicích i v Příbrami. Většinou se ale naštěstí jednalo o menší poruchy.

Na počátku letošního roku je počet havárii na vodovodech a kanalizacích zvýšený oproti dlouhodobému průměru. „Tento stav lze, dle předpovědi, očekávat i nadále, zejména pak s přicházející oblevou, kdy se z důvodu kolísání teplot půda začne pohybovat a vytvářet tlak na potrubí.,“ vysvětlila Blaszczyková. Aby byl dopad na obyvatelstvo při přerušení dodávky vody co nejmenší, snaží se to vodohospodáři řešit vhodnou manipulací na síti nebo přepojováním různých tlakových pásem. „Mrazy totiž nedovolí řešit náhradní zásobení  pitnou vodou přistavenými voznicemi, jelikož při nízkých teplotách dochází k zamrznutí přívodního kohoutu“ doplnila Blaszczyková. Dalším z faktorů ovlivňujících množství havárií je stáří vodovodní sítě, ale i nekvalitní materiály, které se využívaly při pokládce vodovodních řadů, např. tzv. šedá litina, Tyto faktory 1.SčV ve spolupráci s městy a obcemi postupně, v rámci finančních možností zlepšuje.

Proti celé řadě potenciálních havárií mohou ale působit preventivně i obyvatelé. V zimě by měli například mnohem pozorněji a častěji kontrolovat své vodoměry. „Případné zamrznutí vodoměru a armatur na vodovodní přípojce často způsobuje jejich poškození. Při oblevě pak vytéká voda z těchto poškozených míst,“ upozornila Blaszczyková. Rady, jak se postarat o svůj vodohospodářský majetek, získají zájemci v zákaznickém centru nebo na zákaznické lince 1.SčV (více na www.1scv.cz).

Společnost doporučuje odběratelům se na případné přerušení dodávky vody připravit, a to prostřednictvím SMS INFO, kdy registrovaní zákazníci jsou v předstihu informováni o přerušení dodávky vody a mohou tak předzásobit svoji domácnost, kancelář či úřad pitnou vodou. Jedná se o službu bezplatnou a zájemci mají možnost se zaregistrovat na webových stránkách www.voda-info.cz nebo prostřednictvím operátora call centra na tel. čísle 840 111 322, nebo 601 275 275.

Naše voda, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

Související rubriky: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace