Středočeským vodárnám výrazně poklesly havárie

Aktualizováno 20. února 2015 | Rubrika: Vodovody a kanalizace

hav

Středočeské vodárny, a.s. (SVAS) evidují za loňský rok 688 havárií, což je téměř o 13,1% méně než v roce 2013. Oznámila to mluvčí SVAS Lenka Kozlová.

Nejčastější příčinou havárií je stáří vodovodního potrubí, a to téměř v 80 procentech případů. Zbytek připadá na pohyb půdy a cizí zavinění při zemních pracech.

„Tento pokles u vodovodního potrubí lze přisuzovat jak mírným klimatickým podmínkám v zimním období roku 2014, tak i optimalizací provozu vodárny a v neposlední řadě i investicím vlastnické společnosti Vodárny Kladno – Mělník, a.s. (VKM) do obnovy vodárenské infrastruktury,“ řekl Pavel Pobříslo, provozní ředitel SVAS.

„Naše společnost s péčí řádného hospodáře každoročně investuje do vodárenské infrastruktury každoročně okolo 180 mil. Kč, uvedl Jaroslav Černý, investiční ředitel VKM. „Jen v loňském roce se proinvestovalo 210 mil. Kč a na obnovu se z toho využilo 182 mil.Kč. Že se takto vynaložené finanční prostředky vyplatí, je vidět z klesajícího počtu havárií na vodovodním a kanalizačním potrubí,“ řekl na závěr Jaroslav Černý.

Nejen mírná zima a investice do obnovy, ale i použitím moderní technologie řízení tlaků se SVAS daří úspěšně optimalizovat provoz vodovodní sítě v jím provozovaném regionu. Tímto způsobem je možné redukovat množství vody, která se ztrácí z trubní sítě do podzemí.

„Díky používání vhodného softwaru pro zaznamenání hlášených poruch, ve spojení s 24 hodinovou pracovní dobou dispečinku se podstatně snížil čas, potřebný k lokalizaci poruchy, k odstavení poruchy a následné rychlejší opravy poruchy vede jednak k zamezení zbytečných úniků pitné vody poruchou a také k podstatně rychlejšímu obnovení dodávky vody po přerušení z důvodu vzniklé poruchy,“ vysvětlil Ing. Milan Hendrich, manažer dispečinku SVAS.

Na stokové síti SVAS zaznamenalo celkem 1366 havárií, což je o téměř 18% méně než v roce 2013.

Naše voda, foto: SVAS

 

 

 

 

Související rubriky: Vodovody a kanalizace