U středočeských přehrad sídlí netopýři

Aktualizováno 3. ledna 2016 | Rubrika: Přehrady a vodní díla , Prevence povodní, voda v krajině

slapy-02

V okolí Štěchovické a Slapské údolní nádrže ve Středočeském kraji se daří netopýrům. Zjistili to odborníci z okresního sdružení Českého svazu ochránců přírody (ČSOP) Benešov ve spolupráci s lesníky ze státního podniku Lesy ČR, uvedla mluvčí podniku Eva Jouklová.

Přímo pod Slapskou přehradou netopýři zimují v rekordních počtech.

V posledních pěti letech se v okolí Štěchovické a Slapské údolní nádrže objevilo 4251 netopýrů hvízdavých. V místě se vyskytuje dalších šest druhů, jedná se však jen o jednotlivce. Celkově byl v oblasti vodních nádrží Slapy a Štěchovice prokázán výskyt 13 druhů netopýrů.

Při stavbě Slapské přehrady byl v letech 1949 až 1951 ve skále na pravém břehu Vltavy vylámán 360 metrový obtokový tunel. V něm se v roce 2010 nalezla zimoviště netopýra hvízdavého (Pipistrellus pipistrellus), jedno z nejvýznamnějších míst svého druhu v Evropě. „Netopýry vyhledáváme pomocí detektoru a odchytům do nárazových sítí, řekl Vladimír Hanzal z benešovského okresního sdružení Českého svazu ochránců přírody.

Do letošního roku se tímto způsobem podařilo potvrdit celoroční výskyt nejen všech zimujících netopýrů, ale i dalších šesti druhů. Nová zimoviště se nalezla také ve štole Josef v areálu Centra experimentální geotechniky ČVUT poblíž Chotilska.


Obtokový kanál Slapské přehrady
není veřejnosti přístupný.

Vnitřní část veřejnosti nepřístupného
obtokového kanálu.

V největším shluku netopýra
hvízdavého na stropě kanálu bývá až
2000 zimujících jedinců.

Mapování výskytu netopýrů v oblasti Slapské a Štěchovické údolní nádrže probíhá v rámci Národního programu ČSOP Ochrana biodiverzity, finančně podporovaného Ministerstvem životního prostředí a Lesy České republiky, s. p., generálním partnerem tohoto programu.

Poděkování za spolupráci při kontrolách zimujících netopýrů v obtokovém tunelu Slapské přehrady patří rovněž Povodí Vltavy s. p. a ČEZ, a. s. Štěchovice.

Na území naší republiky celkem žije 27 druhů netopýrů, všechny druhy jsou chráněné a zákonné ochraně podléhají také jejich úkryty.

Naše voda, foto: M. Anděra

Související rubriky: Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině