Středočeský kraj považuje povodí Výrovky za prioritu protipovodňové ochrany

13. dubna 2015 | Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině

vyrovka

Pracovní skupina pro prevenci a zmírňování následků povodní, která je poradním orgánem hejtmana Středočeského kraje, zahrnula povodí řeky Výrovky na Kolínsku mezi prioritní oblasti z hlediska protipovodňové ochrany ve Středočeském kraji. Oznámil to Středočeský kraj.

Horní tok Výrovky je také znám jako Vavřinecký potok.

Důvodem je povodeň, která se tu před necelými dvěma lety prohnala a její možné opakování.  Členové pracovní skupiny o tom jednali se zástupci obcí v povodí řeky na výjezdním zasedání v Pečkách 9. dubna 2015. Na programu schůzky bylo i projednání rozsahu analýzy, jejíž výsledky pomohou definovat další oblasti, kam mají být směřována protipovodňová opatření.

„Během povodní v červnu 2013 byla velikost kulminačního průtoku v oblasti obce Plaňany vyšší než stoletá voda a byl tu překročen stav pro III. stupeň povodňové aktivity o více než 2 metry. Z historických pramenů navíc vyplývá, že povodně se v tomto povodí vyskytovaly poměrně často,“ řekl na jednání předseda pracovní skupiny a náměstek hejtman pro oblast životního prostředí Marek Semerád.

Z těchto důvodů bylo povodí významného vodního toku Výrovka vybráno jako jedna z prioritních oblastí, ve které bude zpracována analýza odtokových poměrů. Výstupem analýzy odtokových poměrů by mělo být definování oblastí, do kterých bude směřována realizace protipovodňových opatření.

Naše voda, foto: wikimedia commons, ŠJů

Související rubriky: Prevence povodní, voda v krajině