Středočeské vodárny evidují kvůli mrazům o třetinu více havárií vodovodů

27. ledna 2017 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

SVAS - opravy potrubí zima 2

Letošní lednové počasí se vyznačuje teplotami hluboko pod bodem mrazu, které mají za následek větší pohyb půdy a zvýšený počet havárií na vodovodních řadech. Poukázala na to dnes mluvčí společnosti Středočeské vodárny, a.s. (SVAS) Lenka Kozlová.

SVAS podle ní opravily dosud v letošním lednu 84 havárií na vodovodní síti, což je nárůst o 32 procent oproti stejnému období v loňském roce.„Primární příčinou vzniku poruch v zimním období je pohyb v nadloží vodovodního potrubí, který způsobuje nerovnoměrné zatěžování liniového vedení a vzniku střižných sil. Proto prvotně nezáleží za stáří potrubí, ale na jeho materiálu. Snáze dochází k poruchám na křehčích materiálech jako je litina, hůře na polyetylenu, kde jsou častější poruchy příslušenství vodovodního potrubí, jako jsou navrtávací pasy na přípojkách apod.,“ uvedl specialista provozu vodovod SVAS Jan Jindra.

Aby dopad na obyvatelstvo při přerušení dodávky vody byl co nejmenší, snaží se vodohospodáři provádět vhodnou manipulaci na síti, a to přepojováním různých tlakových pásem.„Náhradní zásobování vodou prostřednictvím cisteren či kontejnerů, pokud se teplota přes den pohybuje pod bodem mrazu, není možné zajistit z důvodu zamrzání výpustních ventilů. Proto doporučujeme odběratelům se na přerušení dodávky vody připravit, a to prostřednictvím SMS Info, kdy registrovaní zákazníci jsou v dostatečném předstihu informováni o přerušení dodávky vody a mohou tak předzásobit svoji domácnost, kancelář či úřad pitnou vodou,“ upřesnil Jindra.

Jedná se o službu bezplatnou a zájemci mají možnost se zaregistrovat na webových stránkách www.voda-info.cz nebo prostřednictvím operátora call centra na tel. čísle 840 111 111 – 112.

Naše voda, ilustrační foto SVAS

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace