Střední Polabí má dvě nové „mokřadní“ přírodní památky

Aktualizováno 11. srpna 2014 | Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině

100620132725

Rada Středočeského kraje tento týden rozhodla o zřízení dvou nových přírodních památek – Slatinná louka u Velenky na Nymbursku a Káraný – Hrbáčkovy tůně v okrese Praha – východ. Oznámila to Nicole Mertinová, mluvčí kraje.

„Předmětem ochrany v obou nově vyhlášených rezervacích jsou zachovalá společenstva rostlin a živočichů zařazených do soustavy Natura 2000, která jsou charakteristická pro oblast Středního Polabí. Z atraktivních druhů se tu například nachází mečík bahenní nebo náš největší brouk roháč obecný,“ vysvětlil Marek Semerád, náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství.

Přírodní památka Slatinná louka u Velenky se rozkládá na jižním okraji osady Kersko v okrese Nymburk v katastrálním území obce Hradištko u Sadské. Má rozlohu 3,83 hektarů. Předmětem ochrany jsou louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách s evropsky významnými druhy rostlin lněnky bezlistenné a mečíku bahenního.

Přírodní rezervace Káraný – Hrbáčkovy tůně představuje komplex lužních lesů mezi Čelákovicemi a Přerovem nad Labem v okresech Praha – východ a Nymburk. Má rozlohu 337,03 hektarů. Předmětem ochrany jsou cenná vodní, mokřadní, luční a lesní společenstva vyvinutá v široké říční nivě řeky Labe. Na území památky se vyskytují populace evropsky významných druhů živočichů čolka velkého a roháče obecného.

Naše voda, ilustrační foto

 

Související rubriky: Prevence povodní, voda v krajině