Stráž pod Ralskem má zrekonstruovanou čistírnu

5. října 2011 | Rubrika: Čistota vody a rekreace

Ve Stráži pod Ralskem na Českolipsku dnes Severočeská vodárenská společnost (SVS) slavnostně zakončila rekonstrukci čistírny odpadních vod. Serveru Naše voda to oznámila mluvčí SVS Dagmar Haltmarová. 

„Dokončená stavba patří do kategorie strategických investic. Město Stráž pod Ralskem má čištění komunálních odpadních vod zajištěno v souladu s novou legislativou. Čistírna (ČOV) přispěje ke zlepšení kvality vody v Ploučnici, což je signál pro další rozvoj rekreační turistiky v regionu,“ řekl Petr Skonan, předseda představenstva SVS.

“Kapacita ČOV 7 000 ekvivalentních obyvatel byla a je dostatečná, ale po 25 letech provozu bylo nezbytné provést komplexní rekonstrukci ČOV, zahrnující stavební objekty, technologické vystrojení i řízení procesů,“ upřesňuje Miroslav Harciník, generální ředitel SVS.

Původní mechanicko-biologická ČOV města Stráž pod Ralskem byla – v době rozvoje města způsobeného těžbou uranu naprojektována na 14 000 EO (ekvivalentních obyvatel). Byla uvedena do trvalého provozu roku 1985. Tvořily ji dvě oddělené linky, každá s kapacitou 7 000 EO. Jedna z nich se  již dlouhodobě nevyužívala, protože na ČOV jsou odváděny odpadní vody jen od cca 2800 obyvatel připojených na kanalizaci (z 4 000 obyvatel města). Od zahájení provozu ČOV byla provedena pouze částečná rekonstrukce biologické linky v roce 1999, ostatní objekty nebyly rekonstruovány ani modernizovány. Technologická zařízení byla na hranici životnosti, což si vyžádalo celkovou rekonstrukci.

Rekonstrukce ČOV byla provedena formou rekonstrukcí objektů a novým technologickým vystrojením. ČOV je nyní mechanicko-biologická s předřazenou denitrifikací, nitrifikací s jemnobublinnou aerací a podélně protékanými dosazovacími nádržemi. Zůstala v dvojlinkovém provedení biologického stupně. Je zachována aerobní destabilizace kalu v kalojemu, který je vystrojen mícháním a provzdušněním. ČOV je také nově vybavena kalovou koncovkou (strojním odvodněním kalu) , takže kalová pole mohla být zrušena. Je rovněž doplněna o chemické hospodářství k eliminaci fosforu. Rekonstruovány jsou i měrné objekty na vstupu a výstupu ČOV. Kromě zlepšení kvality čištění odpadních vod došlo i ke změně řízení procesů, což povede k vyšší provozní spolehlivosti.

Stavba byla zahájena předáním staveniště zhotoviteli 14. července 2010. Přípravné a první stavební práce byly započaty v následujícím týdnu. V srpnu byly přerušeny, protože areál ČOV postihly povodně. Rekonstrukce ČOV Stráž pod Ralskem probíhala za provozu. Nejdříve proběhla rekonstrukce hrubého předčištění a poté rekonstrukce biologického stupně. Odstávky byly pouze po nezbytně nutnou dobu při přepojování a rekonstrukci uzlových bodů. Ani vlivem klimatických podmínek nedošlo na stavbě ke komplikacím a všechny technické problémy se dařilo průběžně řešit, takže rekonstrukce byla podle schváleného harmonogramu dokončena do 30. září 2011. Roční zkušební provoz  rekonstruované čistírny má být zahájen v průběhu měsíce října, po  provedení komplexních zkoušek v trvání 72 hodin.

Dokončená investiční akce SVS byla realizována v souladu se smlouvou o dílo v celkovém finančním objemu 47,54 milionů korun (bez 20% DPH). Stavbu v plném rozsahu financovala SVS. Zhotovitelem je na základě výsledku výběrového řízení společnost Skanska a. s. se sídlem v Praze.

Zdroj: SVS, Naše voda

Související rubriky: Čistota vody a rekreace