Strakonice jsou chráněné před stoletou povodní

10. prosince 2012 | Rubrika: Přehrady a vodní díla , Prevence povodní, voda v krajině

Povodí Vltavy dokončilo stavbu protipovodňových opatření ve Strakonicích, město teď bude chráněné před stoletou vodou. Dnes to oznámila mluvčí povodí Michaela Pohůnková.

Stavba zvýšila kapacitu koryta řeky Otavy a Volyňky až úroveň stoletých povodní.

Povodí Vltavy vybudovalo ochranné zemní hráze v délce téměř 2,5 km, které zajistí ochranu intravianu města. V prostoru pod hradem na břehu řeky Otavy byla rovněž zřízena ochranná nábřežní zeď.

„Nejviditelnějším opatřením je zvýšení hráze a nová nábřežní zeď na pravém břehu řeky Otavy mezi mosty J. Palacha a ulicí Ellerova, kde bylo odtěženo více než 500 metrů návodního svahu původní hráze,“ uvedla Pohůnková.

Práce Povodí Vltavy provádělo i na levém břehu Otavy nad mostem v Ellerově ulici, a to zvýšením hráze a opěrné zídky. „V tomto úseku byla hráz zvýšena na úroveň původní nábřežní zdi,“ doadal Pohůnková.

Výstavba protipovodňových opatření začala v červnu roku 2011 a vyžádala si téměř 100 milionů korun.

Naše voda

Související rubriky: Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině