Stoletá přehrada Bystřička se 10. listopadu otevře náštěvníkům

18. října 2012 | Rubrika: Přehrady a vodní díla , Prevence povodní, voda v krajině

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Jedna z nejstarších tuzemských vodních nádrží v ČR, přehrada Bystřička, otevře svou hráz pro veřejnost. Informovala o tom dnes mluvčí státního podniku Povodí Moravy Gabriela Tomíčková.

Zájemci se podle mluvčí mohou přijít podívat na běžně nepřístupné prostory v sobotu 10. listopadu od 9.00 do 14.00 hodin. Neměli by ale zapomenout na vhodnou obuv i oblečení, a na to, že děti do 15 let smí dovnitř jen s doprovodem dospělého. Sraz s průvodcem bude vždy na nádvoří u správní budovy. Je nutné dbát na vlastní bezpečnost a dodržovat pokyny pracovníků správy nádrže. Povodí Moravy upozorňuje dále na možnost úpravy programu v souvislosti s mimořádnou událostí (například povodní), případně dalšími nepředvídatelnými okolnostmi. Informace o změnách se včas objeví na webových stránkách státního podniku Povodí Moravy-www.pmo.cz.

Přehrada Bystřička je jednou z nejstarších vodních nádrží v České republice. Byla vybudována v letech 1907-1912, rekonstruována v 60. letech minulého století a významně opravena v letech 2005 a 2010. Na počátku našeho století byl soubor původních staveb přehrady prohlášen za kulturní památku s tím, že přehrada je mimořádným dokladem technického a architektonicko-urbanistického řešení vodního díla z počátku 20. století.

Přehrada na Bystřičce je nejstarší přehradou v povodí řeky Moravy nad soutokem s Dyjí. Víceúčelová nádrž je na pravostranném přítoku Vsetínské Bečvy, na okraji Vsetínských vrchůa jedná se o první přehradu, budovanou v geologické oblasti tzv. karpatského flyše, který nemá souvislé nepropustné vrstvy. Při jejím plánování a schvalování se původně počítalo s tím, že bude jednou z přehrad, zásobujících zamýšlený Dunajsko – Oderský průplav vodu. Významným podnětem pro zahájení stavby však byly i ničivé povodněna přelomu 19. a 20. století. Dnes přehrada slouží zejména k ochraně před povodněmi a rekreaci.

Výstavba probíhala v letech 1908 – 1912 a na základě projektu architektů Grohmana a Brangema ji zajišťovala vídeňská firma Rabas-Kosina-Weiner. Přípravu a vlastní stavbu díla, které jako první na území Čech a Moravy počítalo při řešení stability přehrady se vztlakem jako se silou působící v základové spáře, řídilo c.k. ředitelství pro stavbu vodních cest. Všechny výkopové a stavební práce byly prováděny ručně bez větší mechanizace. Přesto výstavba trvala pouhých pět let, z toho vlastní hráze dva roky a představovala tak ve své době vrchol vodního stavitelství.

Přehradní hráz je gravitační, zděná z místního lomového kamene na cementovou maltu, základ hráze je z prostého betonu. Oba líce hráze byly obloženy řádkovým zdivem z kvalitního kamene. Půdorysně tvoří koruna hráze kruhový oblouk o poloměru 135 metrů. K utěsnění návodní strany hráze bylo použito dusaného jílu a přírodního asfaltu. Vypouštěcí věž, spodní výpusti a bezpečnostní přeliv jsou situovány mimo hráz na levém břehu nádrže.

Naše voda

 

 

Související rubriky: Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině