Štola v Jordánu už je proražena z více než pětiny

Aktualizováno 22. března 2012 | Rubrika: Rybářství a rybníkářství

ilustrační foto

Ražba štoly spodní výpusti v hrázi rybníka Jordán v Táboře pokračuje podle plánu. V současnosti  je hotovo 33 metrů z celkových cca 150 metrů štoly. Uvedlo to město Tábor.Kameny odborníci z firmy Metrostav odstřelují trhavinou a následně je vyvážejí na meziskládku na zařízení staveniště na sokolské plovárně. Odtud bude po snížení hladiny převáženo po zpevněném okraji nádrže do prostoru provizorní hrázky u Vojenské plovárny, kde bude použito na výstavbu této hrázky.

Další práce probíhají na objektu uzávěrů pod ulicí U stadionu Míru, kde bylo započato hloubení stavební jámy pro tento objekt. Skalní masiv je zatím v této části rozpojován mechanicky. Kamenivo bude rovněž využito pro stavbu provizorní hrázky.     

Voda se zatím nadále odpouští přes přepad a vodopád a potrubím u štičí líhně. Vzhledem k předpokladu příznivého počasí je připravováno zrychlené vypouštění přes vodopád naplno otevřenými stavidly.

Toto opatření si sice vyžádá zastavení ražby štoly z bezpečnostních důvodů, kdy prostor ražby pod vodopádem bude zaplaven větším množstvím vody, ale snížení hladiny pod hranu přepadu umožní nasazení speciální savky, která urychlí další snižování hladiny. 

Ve středu 21. 3. 2012 ráno byl naplno puštěn odtok z rybníka Košín pro zvýšení jeho retence. Odtok bude uzavřen  dnes, tedy ve čtvrtek 22.3. ve večerních hodinách. Malý Jordán zůstane průtočný.

Dnes v odpoledních hodinách budou naplno otevřeny stavidla Jordánu (po vyklizení staveniště pod vodopádem), a to do doby než hladina vody v nádrži poklesne pod betonový práh u česlí. Předpokládáme, že to bude do pondělního večera. Po tuto dobu budou přerušeny trhací práce na beztlakové štole. Poté bude zavřen odtok i z Malého Jordánu.

Tyto kroky jsou činěny proto, aby se při dnešní příznivé předpovědi počasí výrazně snížila hladina v Jordánu a mohli započít práce na osazení násosky, která by měla pomoci snižovat či minimálně udržovat hladinu vody v Jordánu a mohly následně započít práce na provizorním přehrazení u Vojenské plovárny.

 

Zdroj: www.taborcz.cz

Související rubriky: Rybářství a rybníkářství