Stavební práce na akci Čistá řeka Bečva II pokračují v další lokalitě

28. února 2014 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Vodovody a kanalizace

kana

Tento týden byly po přípravných pracích fyzicky zahájeny výkopové práce na další části akce „Čistá řeka Bečva II – část C“ v lokalitě Podlesí – Podhájí. Oznámila to mluvčí radnice ve Valašském Meziříčí Renata Votrubová.

„Práce v místní části Podhájí byly zahájeny zemními pracemi pro přečerpávací stanici a následným osazením prefabrikovaných dílů této stanice. Poté bude postupně započato s výkopovými pracemi i v dalších částech Podhájí s postupným kladením potrubí splaškové kanalizace, osazováním revizních kanalizačních šachet, zásypem potrubí a obsypem šachet. Konečná úprava povrchů vozovek bude provedena dokončení stavebních a montážních prací,“ informoval vedoucí technického oddělení odboru komunálních služeb Zdeněk Bobek.

Při provádění zemních prací dojde k omezení vjezdu dopravních prostředků do vymezeného prostoru a ke ztíženému přístupu k některým nemovitostem, což bude vyžadovat trpělivost a pochopení ze strany občanů.

„O částečných nebo úplných uzavírkách jednotlivých úseků budou občané včas informováni prostřednictvím letáků doručených do poštovních schránek případně zástupcem stavební firmy, provádějící výstavbu kanalizace,“ upozornil Zdeněk Bobek.

Naše voda, foto: město Valašské Meziříčí

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace