Stavbaři dotěsňují provizorní přehrazení Jordánu

Aktualizováno 5. března 2013 | Rubrika: Přehrady a vodní díla , Prevence povodní, voda v krajině

ilustrační foto- foto město Tábor

V současné době je uzavřen odtok z nádrže Košína a stavbaři dotěsňují provizorní přehrazení táborského rybníku Jordán tak, aby voda neodtékala do dolní poloviny nádrže nekontrolovaně. Uvedla to dnes táborská radnice.

Jakmile bude zřejmé, že čerpadla u hrázky v prostoru objektů uzávěrů jsou schopné vodu přečerpávat a nebude nutné ji vypouštět přes štolu, budou obnoveny práce na objektech uzávěrů.

Po zjištění stavu bude také zpracován aktualizovaný harmonogram, ze kterého by měly vyplynout případné časové posuny jednotlivých etap. „Je však třeba vidět, že zejména do doby dostavby objektu uzávěrů je stavba extrémně závislá na počasí,“ připomněla radnice. V rámci revitalizace rybníka pokračuje také těžba a vysušování sedimentu. Odvoz do Plané byl dočasně pozastaven. Sediment je přepravován pouze do Pohnánce. „V této souvislosti ujišťujeme, že znečištění vozovky či fasád domů v Plané nad Lužnicí není způsobeno vozidly stavby Jordánu. Jednak jsou vozidla před výjezdem omývána, korby jsou zaplachtovány a i kdyby nějaké nečistoty přesto na podvozku zůstaly, zcela jistě by opadaly v průběhu 10ti km jízdy do Plané,“ dodala radnice.

Zdroj: Město Tábor

Související rubriky: Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství