Stavbaři dosud provedli ve Velkém Meziříčí práce za 14 milionů korun

Aktualizováno 28. ledna 2013 | Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině

stavba protipovodňových opatření - foto PMO

Stavební práce na protipovodňové ochraně (PPO) Velkého Meziříčí přišly v loňském roce zhruba na 14 milionů korun a letos pokračují s ohledem na počasí podle plánu. Portál Naše o tom informoval dnes mluvčí Povodí Moravy Gabriela Tomíčková.V části na řece Oslavě odstranili stavbaři plechovou halu na levém břehu a nyní pracují na prohrábce koryta a levobřežní ochranné zídce. „V lednu počítáme se zahájením demoličních prací při rekonstrukci Jeřábkova jezu, stejně jako s pokračováním stavby levobřežní ochranné zídky na Balince,“ vypočítal generální ředitel Povodí Moravy Radim Světlík.

Postup prací na PPO kolem obou řek, protékajících Velkým Meziříčím, ocenil i starosta města Radovan Necid. Opravy jezů, zpevnění břehů a vyčištění říčních koryt ve městě označil za stěžejní úkoly radnice i v letošním roce. „Jde o poměrně jednoduché stavby, které mohou naše majetky a životy spolehlivě ochránit a celá léta se o nich dalekosáhle mluvilo a plánovalo. Z mého pohledu jde stavba úplně bez problémů,“ uvedl starosta.

Podle investičního dozoru přetrvávají problémy s podzemním vedením vysokého i nízkého napětí v trase stavěné ochranné zídky, které nebylo zachycen v projektové dokumentaci. Tato situace se postupně řeší s jednotlivými vlastníky. Do konce února 2013 pak bude mít firma nkt Cables vyřešeno zásobování provozní vodou, což umožní v březnu zahájení prací na demolici pevného jezu a odběrného objektu na řece Oslavě. Rekonstrukce Jeřábkova jezu pak spočívá ve snížení pevné přelivné hrany a doplnění vakovou hradící konstrukcí.

Stavba PPO Velké Meziříčí má ochránit město až před stoletými průtoky na řekách Oslavě a Balince. Náklady 170 milionů korun okryje dotace Ministerstva zemědělství. Součástí opatření budou vedle zvýšení kapacity obou toků například ochranné zdi nebo úpravy na objektech stávající infrastruktury. Zakázku získalo v tendru sdružení firem „PPO Velké Meziříčí“, jehož členy jsou stavební akciové společnosti HOCHTIEF CZ a Metrostav.

S dokončením staveb se se počítá závěrem letošního roku, přičemž se úpravy dotknou koryta Balinky v délce asi 1,4 kilometru, Oslavu pak zasáhnou na téměř dvoukilometrové délce. Celkem přesáhnou úpravy na korytech obou řek tři kilometry, ochranné zídky pak vyrostou na více než dvou kilometrech a provizorní hrazení bude mít délku 121 metrů. V celé délce uvažovaných opatření na Oslavě i Balince je obvod staveniště napojen na komunikační síť Velkého Meziříčí.

Naše voda

Související rubriky: Prevence povodní, voda v krajině