Stavba rozsáhlých protipovodňových opatření v Táboře dohání skluz

Aktualizováno 10. listopadu 2014 | Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině

Kameny3

Po kritice pomalého postupu prací přijal zhotovitel opatření a využívá příznivého podzimního počasí k vyrovnání skluzu na stavbě rozsáhlých protipovodňových opatření v Táboře na Lužnici.

Uvedla to táborská radnice.

Markantně to je vidět na provádění kamenných obkladů protipovodňové zdi z návodní strany. „Zlepšila se i kvalita obkladačských prací, kdy nechal investor některé již hotové části kamenného obkladu pro jejich nekvalitní provedení  odstranit a obložit znovu,“ sdělila radnice.

Zahájeny byly práce na výstavbě čtyř výhonů, které jsou vytvořeny ukládáním obrovitých balvanů do řeky v kombinaci s menšími kameny. Výhony budou zvyšovat biodiverzitu břehové linie řeky – budou  zde vytvořeny tůně, ve kterých budou vysazeny mokřadní typy rostlin v kombinaci s tzv. “mrtvým dřevem“ (což jsou ke konstrukci výhonu ukotvené kmeny stromů rostoucí běžně podél břehu, např. olše).

V současné době probíhá armování a betonáž posledních úseků protipovodňové zdi, zejména v částech, kde jsou úseky, na které bude v případě potřeby osazováno mobilní hrazení. To bude dodáno ve speciálním kontejneru, který bude mít město Tábor uložen, a v případě povodňových stavů bude mobilní hrazení na místa v protipovodňové zdi osazeno.

Rozpracována je rovněž výstavba gabionových stěn v místech, kde je velký výškový rozdíl mezi břehovou patkou a mlatovou cestou a kde tyto gabiony tvoří nosnou konstrukci mlatové cesty.

Zdroj a foto: taborcz.cz

Související rubriky: Prevence povodní, voda v krajině