Stavba protipovodňových opatření v Táboře musí řešit i podzemní prameny

9. června 2014 | Rubrika: Přehrady a vodní díla , Prevence povodní, voda v krajině

tabor

Budování rozsáhlých protipovodňových opatření na Lužnici v Táboře pokračují nyní vrtáním na podzemní části protipovodňové zdi. Byla nasazena i druhá vrtací souprava, uvedlo město Tábor.

Souběžně tak jedou 2 vrtací soupravy najednou.

„Ukazuje se, že úroveň skalního podloží se v místech vrtání za posledních cca 14 dnů nachází výše,  než se předpokládalo v projektu. Proto bylo přistoupeno ke zkušebním vrtům v místech, kde se zatím nepracuje, k ověření úrovně skály a projektant pilotové stěny přepočítává statiku a délku pilot,“ popisuje radnice.

Důvodem nového přepočtu pilotového založení je požadavek projektu na vytvoření tzv. „oken“ v podzemní části pilotové stěny, kterými budou odváděny podzemní prameny a podzemní voda, která je v této lokalitě v podloží. „Existenci těchto pramenů potvrdil jak hydrogeologický průzkum, který jsme prováděli při přípravě projektové dokumentace, tak i svědectví místních obyvatel, kteří nám to potvrdili v diskuzích na stavbě z obavy, aby nedošlo k zaplavování jejich sklepů, pokud by tok pramenů byl vodotěsnou zdí znemožněn,“ dodává radnice.

Vedle vrtacích prací probíhá výstavba vodicích zídek směrem k mostu do Čelkovic a s tím spojené bourací práce stávajícího opevnění břehů. Souběžně s bouracími pracemi probíhá archeologický výzkum, který provádí Husitské muzeum v Táboře. Podařilo se již zdokumentovat některé zajímavé a nečekané nálezy, jako studna, dřevěné potrubí.

Zdroj a foto: město Tábor

Související rubriky: Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině