Stavba protipovodňové hráze u Zálezlic odhalila kostry staré 3 000 let

13. prosince 2012 | Rubrika: Přehrady a vodní díla , Prevence povodní, voda v krajině

Zálezlice povodeň_v_roce_2002_se_zákresem_linie_PPO

Při stavbě protipovodňové hráze v Zálezlicích na Mělnicku byly objeveny vzácné nálezy kosterních pozůstatků starých 3 000 let. Informoval o tom Český rozhlas.

Pozůstatky sídliště z mladší doby bronzové zde od poloviny listopadu studují archeologové. Historii Zálezlic tak archeologové posunuli o 3 000 let. Naleziště z období takzvané knovízské kultury (1250 – 920 let před Kristem) se nachází na poli za obcí.Ve stovce jam tam archeologové nalezli už sedm pohřbených lidských ostatků, zvířecí kostry, keramiku i různé kamenné nástroje. Podle uložení lidských ostatků archeologové usuzují na to, že šlo o lidi nízko postavené nebo potrestané.

Některé kostry jsou rozsekané, patrné jsou i známky kanibalismu. Mohlo jít i o rituální oběti. Právě rituální uložení v jámách zaznamenali u zvířat. Archeologové zatím nemají odkrytu celou plochu, rámcově by ale podle vedoucího výzkumu Jiřího Ungera by mohl průzkum skončit do koce roku. Harmonogram stavby hráze nálezy neovlivnily. Podle starosty Jiřího Čížka běží stavba dál podle plánu a do září příštího má být hotová.Nálezy budou umístěny do depozitáře Archeologického ústavu Praha. V příštím roce po zpracování nálezů chtějí vědci výsledky prezentovat přímo v Zálezlicích. Obec také plánuje vlastní expozici, která bude umístěna na radnici ve vitríně, uvedl starosta. Její velikost a rozsah závisí na množství vystavovaných předmětů. Hráz za 47 milionů korun staví v Zálezlicích Povodí Labe. Obec byla nejvíce z postižených obcí záplavami v roce 2002. Říká se jí „české Troubky“.

Zdroj: www.rozhlas.cz

Související rubriky: Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině