Státní pozemkový úřad vyhlásí výsledky soutěže Společné zařízení roku

17. března 2017 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

poldr - retenční nádrž

Ve čtvrtek 23. března 2017 se od 16.00 hodin v hlavním sále Valdštejnského paláce Senátu PČR uskuteční vyhlášení výsledků 10. ročníku soutěže Společné zařízení roku. Informoval o tom mluvčí Státního pozemkového úřadu (SPÚ) Hynek Jordán.

Vyhlášení výsledků letošního ročníku, nad kterým převzal záštitu ministr zemědělství Marian Jurečka, se zúčastní senátor a předseda Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova Miroslav Nenutil, předsedkyně Asociace krajů a hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová, náměstek ministra zemědělství Pavel Sekáč, ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu Svatava Maradová a další hosté. Vyhlášení vítězných projektů proběhne od 16.00 do 17.00 hodin, poté bude následovat komentovaná prohlídka historických prostor Senátu PČR.

Soutěž pořádá SPÚ ve spolupráci s Českomoravskou komorou pro pozemkové úpravy a Stálou komisí Senátu pro rozvoj venkova. Hlavním cílem soutěže je seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s rozsahem a úrovní realizace společných zařízení navrhovaných v pozemkových úpravách.

Mezi zmiňovaná společná zařízení patří také drobné protipovodňové stavby snižující lokální rizika povodní.

Organizační poznámky:

Příchod novinářů: od 15.30 hodin, Senát PČR, Valdštejnský palác (vchod C)

Účast novinářů: Prosíme o akreditaci do středy 22. března 2017, 17.00 hodin, na email: komunikace@spucr.cz, nebo na tel.: 602 315 171, kontaktní osoba: Monika Machtová, oddělení komunikace a marketingu Státního pozemkového úřadu, tel.: 602 315 171

SPÚ, ilustrační foto archiv Naše voda (poldr)

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství