Státní pozemkový úřad nabízí stáže pro studenty vysokých škol

24. února 2017 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Podnikání s vodou a zákony

simulátor_deště_1

Státní pozemkový úřad (SPÚ) nabízí vysokým školám možnost spolupráce při zajišťování odborné praxe jejich studentů. Cílem je zapojení studentů vysokých škol do odborných činností úřadu, a to zejména v oblastech pedologie, bonitace půd a vodohospodářských staveb, včetně terénního průzkumu.

Informoval o tom dnes vedoucí oddělení komunikace a marketingu SPÚ Hynek Jordán. Konkrétně jde podle něj o nabídku stáží v následujících oblastech.

– provádění pedologického bonitačního průzkumu a mapování BPEJ v určených katastrálních i jiných zájmových územích a kvalitní stanovování a zpracování dat předkládaných k dalšímu hodnocení nebo určených k přímým výstupům v rámci uživatelské sféry;

– odebírání půdních vzorků v terénu a na základě jejich vyhodnocení zařazování půdy do klasifikační soustavy bonitace půd;

– provádění udržovacích prohlídek melioračních staveb, zejména odvodňovacích a závlahových kanálů, s cílem stanovení jejich aktuálního stavu, funkčnosti a potřeby a rozsahu případné údržby či opravy;

– ověřování aktuální polohy liniových melioračních staveb a jejich objektů v určeném zájmovém území;

– ověřování dostupnosti archivní technické dokumentace melioračních staveb;

– zpracování dílčích studií či analýz vodohospodářských staveb, jejich funkčních souvislostí apod. (např. v rámci bakalářských či diplomových prací)

Odborné stáže budou realizovány na pracovištích Odboru půdní služby a Oboru vodohospodářských staveb SPÚ na základě rámcové smlouvy uzavřené s příslušnou vysokou školou.

Naše voda, ilustrační foto archiv Naše voda (simulátor deště)

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Prevence povodní, voda v krajině, Vodovody a kanalizace