Státní podnik Povodí Vltavy revitalizuje tok řeky Loděnice

9. února 2015 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Podnikání s vodou a zákony

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Povodí Vltavy, státní podnik, obnoví přírodě blízkým způsobem stávající napřímený tok řeky Loděnice v říčním km 12,900 – 14,373 v k.ú. Nenačovice. Uvedl to dnes Hugo Roldán z oddělení styku s veřejností Povodí Vltavy.

V rámci revitalizace toku bude podle jeho údajů vytvořeno nové meandrující koryto včetně doprovodných objektů ve formě tůní, skluzů a brodu. Stávající, v minulosti technicky upravené koryto bude zasypáno, koryto nové bude doplněno výsadbou doprovodné zeleně.

V současné době probíhá příprava stavby – zařízení staveniště, převzetí pozemků dotčených vlastníků, geodetické vytyčování staveniště, kácení břehového porostu stávajícího koryta a příprava pro navazující zemní práce. Plánované dokončení revitalizace je polovina října 2015. Celkové náklady činí 27,6 mil. Kč bez DPH.

Projekt revitalizace je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj (95%), a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí (5%).

Příjemcem dotace a investorem je Povodí Vltavy, státní podnik, zhotovitelem stavebních prací je firma HOCHTIEF CZ, a.s.

Naše voda, ilustrační foto archiv Naše voda (jiná lokalita ve správě Povodí Vltavy)

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství, Voda a naše peněženka