Statistiky ČR II: V ČR je stále více území ohrožených stoletou vodou

Aktualizováno 30. prosince 2016 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě , Podnikání s vodou a zákony

soutok-labe-chrudimka-10301071_755910234443444_7234811536154617700_n

Zatímco plocha chráněného území proti povodním činila v ČR na konci loňského roku 1 366 kilometrů čtverečních, rozloha území ohrožených povodněmi (stoletou vodou) roste a ke konci roku 2015 dosáhla plochy 3 109 kilometrů čtverečních.

Vyplývá to z údajů „Statistické ročenky České republiky 2016“, kterou zpracoval jako finalizaci dat za rok 2015 Český statistický úřad (ČSÚ). Z uvedeného dokumentu dále vyplývá, že délka vodních toků se k datu 31.12. 2015 v ČR meziročně snížila o 509 kilometrů a v porovnání s rokem 2013 se toky v ČR zkrátily dokonce o 873 kilometry. Výrazně klesá odběr povrchové vody z vodních zdrojů, který činil za rok 2015 celkem 1 237 milionů kubíků a meziročně poklesl o 52 milionů kubíků, v porovnání s rokem 2010 přitom klesl odběr povrchových vod o 326 milionů kubíků vody. Na konci roku 2015 bylo na území ČR v provozu 2 495 čistíren odpadních vod (ČOV), o 50 více než v předcházejícím roce a o 307 více, než v roce 2010. Kapacita ČOV v ČR vzrostla z 3 797 673 kubíků za den v roce 2010 na 3 915 844 kubíků denně v roce 2015.

Na konci roku 2015 bylo v ČR 63 plavebních komor a 111 velkých vodních nádrží, o sedm víc než v roce 2010. Objem velkých vodních nádrží meziročně vzrostl z 3 345 101 tisíc kubíků v roce 2010 na 3 354 080 tisíc kubíků v roce 2015. Naopak počet ostatních vodních nádrží klesl z 667 v roce 2010 na 449 v roce 2015 a snížil se i jejich objem. Počet vodárenských nádrží se dlouhodobě nemění, na území ČR je jich 47, stejně jako již v roce 2005.

Na konci loňského roku bylo v ČR 846 jezů, jejich počet přitom stále mírně klesá, v roce 2010 bylo na území ČR 850 jezů a v roce 2005 celkem 891 jezů. Roste počet jezů s plavebním využitím, takových bylo v ČR loni 40.

Statistická ročenka ČR 2016 je od konce listopadu letošního roku v elektronické podobě na webových stránkách ČSÚ. Publikace má 824 stran.

Naše voda, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová (soutok Labe a Chrudimky)

Související rubriky: Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Statistiky a kauzy, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace