Stát stále pracuje na studii splavnění Odry

2. června 2017 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

Odra rybí přechod - IMG_1605

Už příští rok v lednu by mělo mít ministerstvo dopravy hotovou studii proveditelnosti tzv. Oderské větve kanálu Dunaj–Odra–Labe. Připomíná to deník Právo s tím, že studie by měla dát odpověď na otázku, jak a zda vůbec má stát budovat Oderskou vodní cestu.

„Předmětem studie proveditelnosti multifunkčního dopravního koridoru Dunaj–Odra–Labe je prověřit dopravní, vodohospodářské, energetické a rekreační bilance včetně vyhodnocení analýzy nákladů a přínosů,“ nastínil ředitel odboru strategie ministerstva dopravy Luděk Sosna účastníkům konference Oderské Fórum – Forum Odrzańskie, kterou hostil Bohumín. Dodal, že studii připravuje ministerstvo už 10 měsíců a měla by se stát základním podkladovým materiálem pro rozhodování na vládní úrovni.

Studie má nejen dát odpověď na to, zda má Česko usilovat o stavbu celého kanálu nebo ne, případně jen jeho některých částí, ale doporučuje také jako nejlepší ze čtyř variant přechodu česko-polské hranice Odry tu levostrannou, povodňovou. „Kopíruje trasu Odry po jejím levém břehu a mírní negativní dopady velké vody,“ vysvětlil Sosna.

Marketingovou studii splavnění Odry až k českým hranicím chystá i polská strana. Podle Jerzeho Materny, státního tajemníka z ministerstva mořského hospodářství a vnitrozemské plavby, by se měla Oderská vodní cesta dostat při revizi sítě TEN – T v roce 2023 na mapu transevropských dopravních cest. Díky tomu by tak mohly její stavbu částečně uhradit i evropské fondy.

Zdroj: regionální mutace Právo – severní Morava a Slezsko (redakčně kráceno), ilustrační foto naše voda – Nina Havlová (Odra)

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Statistiky a kauzy