Stát prodá majetek po vodohospodářské správě

6. února 2012 | Rubrika: Podnikání s vodou a zákony , Prevence povodní, voda v krajině

nevyčištěný potok

Ministerstvo zemědělství hodlá prodat část majetku po zrušené Zemědělské vodohospodářské správě (ZVHS). Informuje o tom deník E15.

Potenciálním kupcům z řad obcí i fyzických osob mají být nabídnuty zejména budovy vhodné jako rodinné domy pro bydlení či pro kanceláře, ale také rybníky. Například Povodí Moravy v posledních dvou měsících inzerovalo prodej šestice objektů za zhruba 20 milionů korun.

Prodej ve velkém zatím nezačal, neboť instituce čekají na metodiku, kterou zpracovává ministerstvo zemědělství. Přesnější odhady, kolik by z prodejů mohly instituce získat, tak zatím nejsou k dispozici. „Jde o nepotřebné nemovitosti nebo pozemky, které nesouvisejí s drobnými vodními toky. U nádrží a rybníků půjde zásadně o taková vodní díla, která nejsou významným vodním zdrojem, nemají podstatné protipovodňové funkce a efekty a navíc patří zásadně do takzvané čtvrté kategorie vodních děl, u kterých bezpečnostní dohled zajišťuje vlastník,“ řekl mluvčí ministerstva zemědělství Jan Žáček.

„V minulém roce jsme nabízeli k prodeji několik budov, nakonec jsme prodali dvě provozní budovy,“ řekla mluvčí Povodí Moravy Veronika Slámová. Povodí ale počítá s tím, že ne o vše bude zájem. „Všeobecně lze ale říci, že mnohem více majetku nám zůstane, než jej prodáme. Navíc počítáme s tím, že většina výnosů z prodeje majetku bude investována do údržby drobných vodních toků, které jsou ve špatném stavu,“ dodala Slámová.

Zájem by naopak mohl být o rybníky, ať už ze strany obcí, u nichž vodní dílka leží, či ze strany fyzických osob, které poblíž těchto rybníků žijí. Důvodem by mohlo být i nedávné vyjádření ministra zemědělství Petra Bendla o tom, že by chtěl rozšířit možnosti žádat o dotace z Evropské unie i na majitele menších rybníků o rozloze menší než jeden až dva hektary.

Povodí Moravy začalo přebírat majetek a závazky ZVHS, jejíž samostatná existence končí v polovině letošního roku, na konci roku 2010. Povodí převzalo sedm tisíc kilometrů drobných potoků či struh, 131 vodních nádrží, z toho 21 poldrů, a 29 stavebních objektů, mezi nimiž jsou nejen domy, ale například i budovy přečerpávacích stanic.

Zdroj: E15

 

Související rubriky: Podnikání s vodou a zákony, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství