Stát podpoří zatravňování v ochranných pásmech vodních toků

29. března 2017 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

revitalizace řeky Loděnice

Od 27. března vydává Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) rozhodnutí na Zatravňování orné půdy, Ochranu čejky chocholaté a Zatravňování drah soustředěného odtoku. Informuje o tom newsletter týdeníku Zemědělec.

Jedná se o tři podopatření Agroenvironmentálně-klimatického opatření, která jsou součástí Programu rozvoje venkova 2014–2020. O tyto dotace zažádalo celkem 901 žadatelů, mezi něž se rozdělí více než 62 milionů korun. Uvedla to tisková mluvčí SZIF Vladimíra Nováková.

Vydávaná rozhodnutí se týkají podopatření, která mají chránit půdu před erozí a zároveň zlepšit podmínky pro život vybraných druhů ptactva v předem vytipovaných lokalitách. O tyto dotace zemědělci žádali prostřednictvím Jednotné žádosti 2016. Podopatření Zatravňování orné půdy podporuje převod orné půdy na travní porost v erozně ohrožených oblastech, v ochranných pásmech vodních zdrojů, v oblastech zranitelných dusičnany anebo podél vodních útvarů. Podopatření s názvem Ochrana čejky chocholaté chrání populaci nejen jednoho, v názvu zmíněného druhu, ale i dalších druhů ptáků vázaných na ornou půdu v zemědělské krajině ochranou hnízdišť v době rozmnožování. Podopatření Zatravňování drah soustředěného odtoku podporuje převod orné půdy na travní porost se zaměřením na dráhy soustředěného odtoku definované v LPIS. „Pro výplatu podpor je nezbytné, aby rozhodnutí nabylo právní moci. Doporučujeme žadatelům, aby pro urychlení výplat využili možnosti vzdání se práva odvolání. To je nutné podat až po obdržení rozhodnutí,“ zdůraznila Nováková.

Zdroj: Zemědělec, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová (revitalizace řeky Loděnice)

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství, Voda a naše peněženka