Stanovisko VaK k současným událostem okolo vody ve Zlíně

9. března 2017 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

čistá voda

Tématem posledních dnů pro VaK Zlín a jeho akcionáře i smluvního partnera MORAVSKOU VODÁRENSKOU stalo rozhodnut Vrchního soudu v Olomouci, které vyslovilo neplatnost usnesení valné hromady společnost VaK Zlín konané 30. dubna 2004.

Předseda představenstva společnosti VaK Zlín (Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.) Svatopluk Březík k tématu v aktuálním čísle firemního občasníku INFOKAPKA č. 25 píše:

Zúčastnění i nezúčastnění se vyslovují k tomu, co z toho vyplývá pro provozování vodárenské infrastruktury a kdo za stávající situaci nese vinu. Skutečnost je, že je to především představenstvo společnost VaK Zlín, na němž spočívá hlavní díl odpovědnost za budoucí vývoj. Představenstvo jedná s MORAVSKOU VODÁRENSKOU, pečlivě zvažuje další možnost a činí potřebné kroky v souladu s právními předpisy a pravomocnými rozhodnutími soudů.

Z jednání a písemné komunikace s MORAVSKOU VODÁRENSKOU zcela zřejmě vyplývá, že k dobrovolnému vrácení část podniku (závodu), který byl předmětem zřejmě neplatné smlouvy o prodeji část podniku, a o němž VaK Zlín vůči MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ písemně deklaroval připravenost jej převzít a hospodárně provozovat, společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ nepřistoupí. MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ přitom odkazuje na soudní jednání, která se o neplatnost smluv uzavřených mezi VaKem Zlín a MORAVSKOU VODÁRENSKOU teprve rozbíhají u Okresního soudu ve Zlíně.

Současnost, jakkoli turbulentní, přináší pro představenstvo zároveň nové výzvy. Ať již ovšem prostředky zvolíme jakékoli, cílem vždy bude ochrana majetku společnosti zajištění bezproblémového zásobování pitnou vodou ve zlínském regionu, investice do naší vodárenské infrastruktury a nezvyšování ceny za vodné a stočné. A tuto svou úlohu plní současné představenstvo společnost odpovědně a bez ztráty kytičky.

VaK Zlín, ilustrační foto Naše voda

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace