Stabilizace hráze Jordánu začne za týden

Aktualizováno 2. září 2013 | Rubrika: Přehrady a vodní díla , Prevence povodní, voda v krajině

DSCN7133

Pravděpodobně už začátkem příštího týdne budou zahájeny práce na stabilizaci hráze rybníku Jordán v Táboře. Oznámila to táborská radnice.

V rámci revitalizace známého rybníku bylo analýzou zjištěno, že hráz rybníka, který je nyní vypuštěný, není dostatečně pevná. Proto město ihned přistoupilo k její stabilizaci.

Dnes pondělí bylo ukončeno vypouštění vody z Košína, což umožní pokračování prací na železobetonových konstrukcích na šachtě uzávěrů a vtokovém objektu.

Ve čtvrtek 5. září bude za dohledu archeologů, generálního projektanta a dalších zainteresovaných rozebrána dřevěná konstrukce historických spodních výpustí. Část z nich bude zachována pro muzejní účely.  Otvory historických výpustí budou sanovány tak, aby se zamezilo průsakům vody skrz hráz.

Pokračuje také II. etapa  odbahňování, na skládky Hůrka u Plané nad Lužnicí a v Sudoměřicích u Tábora bylo za uplynulý týden uloženo 3500 kubických metrů sedimentu.  Pracovníci stavby dál odtěžují dělící hráze. III. Etapa projektu pokračuje návozem materiálu pro budování pomocných komunikací a hrázek, zároveň je odtěžován sediment v místě hlavní odvodňovací stoky.

Zdroj a ilustrační foto: město Tábor

Související rubriky: Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství