Stabilita a bezpečnost hráze Janovské přehrady je zajištěná

Aktualizováno 12. července 2013 | Rubrika: Přehrady a vodní díla , Prevence povodní, voda v krajině

janov

Stavba, která na janovské přehradě právě skončila, zajistí potřebnou stabilitu a bezpečnou funkci hráze. Po téměř stoletém provozu vodního díla bylo nutné provést řadu stavebních akcí, mezi nimiž sanace průsaků podložím dominuje. Po předchozí první etapě se nyní dokončila i etapa druhá, informoval mluvčí Povodí Ohře Jan Svejkovský.

„Sanace průsaků podložím představuje výstavbu injekční štoly hornickým způsobem, za pomoci trhacích prací. Po dokončení se z této štoly provedla injekční clona, která utěsnila skalní podloží pod janovskou hrází,“ říká mluvčí Svejkovský, který je současně i pracovníkem odpovědným za technickou bezpečnost vodních děl.

„Problémem, který jsme nyní vyřešili, nebyly pouze průsaky vody podložím hráze, ale i vztlaky, které na těleso hráze působily. Jistě všichni znáte Archimédův zákon. I taková hráz je nadlehčována vodou, která se nachází v jejím podloží,“ dodal Svejkovský.

Stavba na Janově byla realizována z programu 129 120 Podpora prevence před povodněmi II. etapa. Realizaci provádělo sdružení firem VD Janov, jejímiž členy byly akciová společnost Subterra a akciová společnost Zakládání staveb.

Ražba štoly pomocí trhacích prací převážně ve zdivu hráze, s částečným zachycením jejího podloží, byla náročným technickým dílem, zejména s ohledem na přítomnost průsakových vod.

„Aby nedošlo k poškození vodního díla, bylo v části štoly v blízkosti litinového odtokového potrubí striktně omezeno využití trhacích prací. Zároveň probíhalo kontinuální měření deformací a seismických účinků trhacích prací na těleso hráze i přilehlé objekty,“ říká k postupu trhacích prací Karel Kratochvíl z akciové společnosti Subterra, která byla zhotovitelem stavby.

Celkové náklady stavby činily 26 085 tis. Kč.

Naše voda, foto: POH

 

Související rubriky: Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině