Správa NP Šumava představí nový projekt příhraniční spolupráce

16. června 2017 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

NP Šumava - Vydra

V pondělí 19. června od 11.00 hodin se v informačním centru Správy NP Šumava v Kašperských Horách uskuteční tisková konference konference Správy NP Šumava a Správy NP Bavorský les. Informoval o tom mluvčí Správy NP Šumava Jan Dvořák.

Cílem je představit nový přeshraniční projekt pro Středisko enviromentální výchovy a zároveň informovat o všech přeshraničních projektech, které aktuálně probíhají. Součástí akce bude i zhodnocení spolupráce NP Šumava a NP Bavorský les za poslední 3 roky. Přítomni budou ředitelé obou parků Pavel Hubený a Franz Leibl, vedoucí Středisek enviromentální výchovy a informačních center Martina Kučerová, náměstek ředitele NP Šumava pro oblast ochrany přírody Martin Starý a další hosté. Tlumočení němčina-čeština zajištěno.

Naše voda, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová (Vydra)

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství