Správa KRNAP turistům: 56 km opravených cest

4. listopadu 2011 | Rubrika: Čistota vody a rekreace

Most KRNAP - Na Mýtě - IMG_7801

Desítky milionů korun se podařilo získat Správě Krkonošského národního parku (KRNAP) na opravy a rekonstrukce cest nebo vybavení pro návštěvníky Krkonoš. Konstatoval to dnes mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný.

„Naší snahou je nabídnout návštěvníků hor pohodlné cesty a celkové vybavení na turistických cestách, protože tím chráníme unikátní krkonošskou přírodu. Při odhadované návštěvnosti 5–6 milionů turistů ročně totiž není jiná cesta, jak předejít škodám na přírodě. Navíc se snažíme dělat maximum v oblasti propagace a osvěty, protože stará pravda říká, že jen vzdělaný, informovaný návštěvník se bude ohleduplně chovat k přírodě,“ říká ředitel Správy KRNAP Jan Hřebačka.

V letošním roce Správa KRNAP s podporou evropských fondů opravila či zrekonstruovala turistické cesty a chodníky v celkové délce 26 989 m za více než 31 milionů korun. Mnohakilometrové trasy přitom vedou podél horských krkonošských řek a potoků. Na většině z nich je rekonstruován štěrkový povrch a odvodnění cesty. Mnohé turistické chodníky byly také v rámci rekonstrukce ručně vyštětovány. Tyto projekty bylo možné realizovat jen díky finanční podpoře z Operačního programu Životní prostředí a ze Státního fondu životního prostředí ČR.

Kromě evropských projektů Správa KRNAP opravovala chodníky a cesty v rámci svého rozpočtu. Celkem se jednalo o 26 430 metrů cest za 13 milionů korun a 3 455 metrůturistických chodníků za dva miliony korun. „Mimo to jsme opravili 17 mostků na různých chodnících, které byly ve špatném stavu a náklady na tyto práce činily 1 360 000 korun,“ podotýká Drahný.

Kromě oprav cest letos před letní sezonou do terénu instalovala Správa KRNAP, jako součást projektu Krkonoše bez bariér, dvě desítky odpočinkových míst pro hendikepované, které ale neslouží pouze jim. Tento projekt měl za cíl zmapovat a vyznačit desítku cest pro hendikepované, osadit v terénu odpočinková místa a připravit projektovou dokumentaci na rekonstrukci dalších cest, které se tak stanou bezbariérovými. Již nyní připravujeme projekt na další trasy, které první desítku cest pro hendikepované rozšíří. Celkový rozpočet projektu, který byl spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis, byl 41 320 € (1 030 000,-Kč).

V těchto dnech navíc na důležitých křižovatkách, tzv. traumatologických bodech, přibývají cedulky s unikátním kódem. Když se turista dostane do potíží, v případě úrazu či nehody, pak jednoduše operátorovi na tísňové lince oznámí tento kód a záchranáři budou jednoznačně vědět, kde se dotyčný nachází. Po celých Krkonoších bude 160 těchto bodů. Správa KRNAP tuto aktivitu realizuje v návaznosti na projekt Bezpečné Krkonoše II ve spolupráci se složkami Integrovaného záchranného systému a zejména Horskou službou Krkonoše. Celkový rozpočet projektu, který je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis, je 35 304 € ( 874 296,-Kč).

Další novinkou pro návštěvníky hor je nová expozice Laviny Krkonoš v informačním centru v Obřím dole. Krkonošské laviny a horští záchranáři tak poprvé získali důstojnou expozici.

Naše voda

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace