Správa KRNAP opraví Bystřickou kapli

5. ledna 2015 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

vydra - foto KRNAP

Správě Krkonošského národního parku (KRNAP) se podařilo získat finanční prostředky na opravu Bystřické kaple u Mladých Buků v údolí Zlatého potoka. Informoval o tom dnes mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný.

Tuto památku ležící v ochranném pásmu Krkonošského národního parku získala v neutěšeném stavu Správa KRNAP v roce 2005 a od té doby se snažíme získat finanční prostředky na její opravu. Nyní se Správě podařilo získat prostředky z Česko-německého fundu budoucnosti a budeme tedy moci tuto kapli v letošním roce opravit. Rozpočet opravy dosahuje částky 1,1 milionu korun.

Osada Bystřice (Klinge, Klingental) byla a je součástí obce Mladé Buky (Jungbuch), která patřila pod správu panství Vlčice (Wildschütz) a od roku 1850 pod politický okres Trutnov (Trautenau). Kaple stála v Bystřici u křižovatky dříve dvou hlavních cest již před více než 180 lety. První „polní kaplička Navštívení Panny Marie“ tu podle farní kroniky byla vysvěcena v roce 1829. Do gruntovní knihy byla zapsána 9. března 1874 na základě podání majitele Johana Franze ze dne 27. února 1874 s odkazem na ohlášení stavby 31. března 1871. Rodina Franzů (a dcery provdané jako Reichstein a Gernert) byla majitelem kaple až do roku 1945, kdy jim byl majetek zkonfiskován podle dekretů prezidenta republiky. V prosinci 1950 byla parcela i s kaplí převedena do majetku Československých státních statků národní podnik a v roce 1997 správu nemovitosti ve vlastnictví státu převzal Pozemkový fond České republiky. Správa Krkonošského národního parku převzala právo hospodaření s nemovitostí v srpnu 2005. Od té doby se snažíme získat finanční prostředky na její rekonstrukci.

Zaniklé osady Bystřice a nedaleké Sklenářovice připomínají nejkontroverznější poválečné období ve vývoji osídlení Krkonoš. Proto na obnovu bystřické kaple můžeme pohlížet nejen jako na záchranu památky, ale zároveň na zachování důležitých lidských hodnot.

Projekt bude spolufinancován Česko-německým fondem budoucnosti a soukromými partnery z Německa.

Naše voda, ilustrační foto Správa KRNAP

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině