Spotřeba alkoholu je v ČR nižší, než udává Světová zdravotnická organizace

4. května 2012 | Rubrika: Nápoje a voda v potravinách , Statistiky a kauzy

IMG_5607 různá piva v lahvích

Unie výrobců a dovozců lihovin (UVDL), která reprezentuje největší hráče tohoto oboru načeském trhu, nesouhlasí s údaji Světové zdravotnické organizace (WHO) o spotřebě alkoholu v ČR. Zdůraznil to dnes Jiří Janoušek z agentury 4Jan.

Podle zveřejněných zpráv WHO, z nichž vycházejí ve svých závěrech i někteří čeští státní úředníci, přesahuje spotřeba alkoholu v ČR více než 16 litrů čistého alkoholu na osobu a rok (u osob starších 15 let). UVDL považuje tyto údaje za velmi nadsazené a vážněpochybuje o správnosti dat, která WHO prezentuje.

Oficiální statistiky Českého statistického úřadu totiž hovoří o zcela opačném vývoji. Spotřeba alkoholu v ČR klesá. V roce 2010, což jsou poslední dostupné údaje, činila spotřeba alkoholu v přepočtu na čistý líh 9,8 litru na obyvatele a rok. To je nejnižší hodnota od roku 1999. V posledních více než deseti letech přitom spotřeba osciluje právě kolem hodnoty 10 litrů na obyvatele a rok. Pokud bychom použili metodologii WHO a spotřebu přepočítali na populaci starší 15 let, přiblížíme se k hodnotě cca 12 litrů čistého alkoholu na obyvatele a rok. Takže údaje WHO jsou nadsazeny nejméně o čtyři litry u každého obyvatele ČR. To je pro představu rozdíl, který odpovídá objemu čistého lihu vypitého ve vínu a lihovinách dohromady.

Z jednotlivých kategorií alkoholu v roce 2010 klesla spotřeba lihovin na nejnižší úroveň od roku 1999, výrazné snížení vykazuje rovněž konzumace piva. Jedinou rostoucí kategorií je spotřeba vína, která je tažena nulovou spotřební daní na tiché víno a levnými dovozy ze zahraničí.

„Vzhledem k zásadním rozdílům mezi daty, která vykazuje oficiální česká statistika a WHO, jsme Světovou zdravotnickou organizaci požádali o upřesnění metod, jakými údaje o konzumaci alkoholu v ČR získává. WHO na náš oficiální dotaz připustila, že se jedná pouze o odhady, které jsou založeny na různých externích zdrojích, jmenovitě World Drink Trends (1963 – 1990), z nichž ovšem údaje dále přepočítává a data získává také on-line dotazníkem. Požádala nás také, abychom jí pomohli data ověřit a verifikovat,“ uvádí UVDL.

Unie je proto přesvědčena, že data WHO o konzumaci alkoholu jsou nesprávná.„A budeme požadovat, aby byly používány věrohodné statistiky. Tím samozřejmě nechceme popřít nutnost diskuse na téma alkohol a jeho negativní dopady. UVDL aktivně podporuje projekty směřující k omezení negativních vlivů konzumace alkoholu, například aktivity „Domluvme se“ či „Pobavme se o alkoholu“ (více nawww.pijsrozumem.cz),“podotýkají výrobci lihovin.

Oficiální data Českého statistického úřadu o spotřebě alkoholu v ČR lze nalézt mimo jiné na:  http://www.czso.cz/cz/cr_1989_ts/0303.pdf.

Naše voda

Související rubriky: Nápoje a voda v potravinách, Statistiky a kauzy