Společnost SmVaK Ostrava bude provozovat kanalizaci v Dolních Domaslavicích

Aktualizováno 16. září 2016 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

prehrada-zermanice-vyhled-hotel-majak-img_1440

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava (SmVaK) zvítězily v koncesním řízení a budou od 1. října provozovat kanalizaci v obci u Žermanické přehrady. Informoval o tom mluvčí SmVaK Marek Síbrt.

Odpadní vody budou podle něj odváděny do čistírny odpadních vod v Soběšovicích. Stavba kanalizace v Dolních Domaslavicích byla součástí sanací ekologických škod v projektu Rozšíření odkanalizování pravého břehu Žermanické přehrady, obec Dolní Domaslavice I. a II. etapa. Jde o gravitační a tlakovou splaškovou kanalizaci s lokálním čerpáním odpadních vod prostřednictvím deseti nově vybudovaných podzemních čerpacích stanic. Společnost SmVaK bude kanalizaci provozovat pět let.

„Přebíráme nově vybudovanou kanalizaci s tím, že ji budeme zkušebně provozovat, jak udávají záruční podmínky dodavatele stavby, a postupně se budou napojovat jednotliví obyvatelé obce. Samozřejmě je výhodou, že kanalizace je napojena na naši čistírnu odpadních vod v Soběšovicích, která disponuje dostatečnou volnou kapacitou, odpovídající technologií a kvalifikovaným personálem,“ říká ředitel kanalizací společnosti SmVaK Jan Tlolka.

Součástí stavby jsou také kanalizační odbočení pro domovní přípojky, kterých bylo vybudováno více než 240. Odbočky z kanalizačních řadů jsou zakončeny revizní šachtou, do níž budou zaústěny přípojky z jednotlivých nemovitostí. V průběhu stavby bylo vybudováno 9 342 metrů gravitační a 3 605 metrů tlakové kanalizace. Na trase se nachází také deset čerpacích stanic s moderním elektronickým zařízením, které umožňuje dálkový monitoring a ovládání.
Naše voda, ilustrační foto Naše voda (přehrada Žermanice)

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace