Společnost SAV vyzývá obce k aktivitě při povodňové prevenci

13. května 2015 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

POvodeň 2013 - Ústí - 2013-06-05-061

Vzhledem k tomu, že 22.červen 2015 je konečný termín pro podání připomínek k řešení významných vodohospodářských problémů, vyzval severočeský Spolek Aquarius – Vodnář (SAV) představitele komunální sféry k podávání podnětů k řešení lokálních problémů.

Podle předsedy spolku Petra Víta jde především o plánování v oblasti vod s cílem prevence důsledků extrémní rozkolísanosti vodních srážek v ČR. „Je potřebné si uvědomit, že pokud se Vy sami o své okolí nepostaráte přihlášením svých potřeb na nejbližší krajský úřad – plánovací odbor, anebo na příslušný podnik Povodí, plánované finanční prostředky, které jsou za tímto účelem připraveny, propadnou,“ píše se ve výzvě SAV. Podněty komunální sféry by přitom měly podle Víta vycházet z následujících dokumentů:

Národní plány povodí jsou v současné době zveřejněny na internetových stránkách ministerstva zemědělství (http://eagri.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2- obdobi/zverejnene-informace/).

Plány pro zvládání povodňových rizik jsou zveřejněny na internetových stránkách Ministerstva životního prostředí (http://www.povis.cz/html/pzpr.htm).

Návrh Plánu dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe je dostupný k nahlédnutí na internetových stránkách státního podniku povodí Ohře (http://www.poh.cz/VHP/pdp_navrh).

Návrh Plánu dílčího povodí Horního a středního Labe je dostupný k nahlédnutí na internetových stránkách státního podniku povodí Labe (www.pla.cz/navrh-PDP-HSL-a-DOsVPR) .

Návrh Plánu dílčího povodí Berounky je dostupný k nahlédnutí na internetových stránkách státního podniku povodí Vltavy (http://www.pvl.cz/planovani-v-oblasti-vod/plany-dilcich-povodi/navrh-planu-dilcich-povodi- 2014/plan-dilciho-povodi-berounky).

Naše voda, ilustrační foto Naše voda – Petra Fišerová

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství, Voda a naše peněženka