Společnost E.ON Trend dostala pokutu za porušování zákona při provozu MVE

8. října 2015 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Podnikání s vodou a zákony

Dyje - Pohansko - IMG

Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z Oblastního inspektorátu v Brně uložili pokutu 100 tisíc korun společnosti E.ON Trend s.r.o. za porušování zákona o vodách. Informovala o tom dnes mluvčí ČIŽP Radka Burketová.

Firma při provozu malé vodní elektrárny (MVE 3) ve Vranově nad Dyjí v únoru, dubnu a květnu 2013 opakovaně nedodržela stanovený minimální zůstatkový průtok, čímž mimo jiné ohrozila populaci zvláště chráněných živočichů. „Přestože vodoprávní úřad stanovil minimální zůstatkový průtok na 2,4 m3/s, byl naměřen nejnižší průtok pouhých 1,6 m3/s. Přitom řeka Dyje je zařazena do soustavy chráněných území evropského významu Natura 2000. Nedodržením minimálního průtoku došlo k ohrožení zvláště chráněného rybího druhu vranky obecné, která v řece žije,“ uvedl Jindřich Mikeš, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Brně. Při stanovení výše pokuty inspektoři přihlédli také k tomu, že jde o významný tok zasahující do ochranné zóny Národního parku Podyjí, a je současně hraničním tokem s Rakouskem.

„Kontrolám malých vodních elektráren se Česká inspekce životního prostředí věnuje pravidelně a dlouhodobě. Od roku 2010 do dnešních dnů jsme provedli 608 kontrol těchto zařízení a za zjištěná porušení zákona uložili pokuty v celkové výši více než 1,6 milionu korun. Letos se nám velmi osvědčila spolupráce s vodáky, kteří nás na nedodržování minimálních zůstatkových průtoků také upozorňují,“ připomněl ředitel ČIŽP Erik Geuss.

Společnost E.ON Trend s.r.o. se proti pokutě odvolala. Ministerstvo životního prostředí však odvolání zamítlo a pokutu ČIŽP potvrdilo a firma sankci uhradila.

Naše voda, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová (Dyje)

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině