Společnost B.I.D.S připravuje konferenci Voda v urbanizované krajině

24. dubna 2017 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

voda dřez odpad odpadní vody - IMG_8118

Ve středu 24. května proběhne v době od 9.00 hodin do 16.00 hodin v pražském hotelu DAP, Vítězné náměstí 4, Praha 6 další konference o vodě, tentokrát na téma „Voda v urbanizované krajině“. Informoval o tom manažer konference Radek Adámek z pořádající společnosti B.I.D services.

Konference je věnována závažnému problému – hrozícímu nedostatku vody a možnostem, jak tomuto stavu čelit. Zemědělské hospodaření v krajině a urbanizace během minulých let zásadní měrou ovlivnily vodní režim a daly vzniknout problémům s retencí vody v půdě. Urbanizovaná krajina je k vysychání dokonce „uzpůsobena“, neboť srážky se místo vsakování do půdního horizontu odvádějí do kanalizace a do řek. Navíc podzemní voda čerpaná pro využití ve vodovodní síti končí rovněž v řekách, kudy bez dalšího využití odteče mimo naše území.

Tímto vzniká dlouhodobě neudržitelná situace, o které většina společnosti ani netuší, ale která vede k postupnému vysoušení (aridizaci) našeho území. Hydrologická kapacita a saturace jsou na takové úrovni, že v případě opakujících se suchých let může být vody vážný nedostatek. Je proto nezbytně nutné hledat způsoby, jak využívat takovou vodu, které se dosud zbavujeme.

Poslední dobou ve vyspělých zemích nabývá na významu efektivní využívání odpadních a dešťových vod, jejich recyklace, zadržování a podpora přirozeného zasakování, a to zejména v zastavěných oblastech. Úkolem dne je obrátit směr vodního koloběhu – z vodních toků zpátky do půdního horizontu. Část odpadní vody, tzv. šedá voda, je minimálně znečištěná a její úprava není náročná. Její recyklace, spolu s využitím srážkových vod, vede ke snižování spotřeby přírodních zdrojů a tím k podpoře udržitelného rozvoje.

Také to je tématem akce, další podrobnosti na: http://www.bids.cz/cz/konference/Voda_v_urbanizovane_krajine/384

Naše voda, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství, Vodovody a kanalizace