Společnost ASIO pořádá opět osvětové semináře o vodohospodářství

13. ledna 2016 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

ČOV -Asio - 1750 EO

Sérii seminářů, mimo jiné o nejnovější legislativě v oblasti vodohospodářství, připravuje společnost ASIO známá především rozsáhlou nabídkou produktů pro čištění odpadních vod. První z nich proběhne už 28. ledna na Výstavišti v Brně.

Mottem seminářů je slogan „Král je mrtev, ať žije král“, jejich náplní je pak dopad nové legislativy do vodohospodářství a prezentace nových řešení při nakládání s odpadními vodami. Podle organizátorů jsou semináře i o tom,“jak se vyhnout pokutám a zvýšeným poplatkům (zejména za dusík, fosfor a AOX) nebo jak alespoň zmírnit dopady nové legislativy“.

Účast na seminářích je zdarma, zájemci se mohou hlásit na e-mailové adrese: asio@asio.cz, přihlašovací formulář je na http://www.asio.cz/cz/prihlasovaci-formular. Pozvánku ke stažení/tisku najdete zde.

Semináře jsou zařazeny do programu celoživotního vzdělávání ČKAIT  a programu celoživotního vzdělávání ČKA.

Termíny a místa:
28.01.2016 – Brno, Kongresové centrum BVV, Výstaviště 1, 647 00 Brno
02.02.2016 – Ostrava, Dům kultury města Ostravy, a.s., 28. října 124, 709 24 Ostrava
04.02.2016 – České Budějovice, ČEVAK, a.s., Boženy Němcové 2, 370 10 České Budějovice
09.02.2016 – Olomouc, Hotel Hesperia, Brněnská 55, 779 00 Olomouc
11.02.2016 – Praha, Konferenční centrum VŠCHT, Kolej Sázava, Chemická (Ekonomická) 952, 148 28 Praha 4 – Kunratice (termín obsazen – Praha)
16.02.2016 – Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis, a.s., Eliščino nábřeží 375, 500 02 Hradec Králové
18.02.2016 – Zlín, CENTROPROJEKT, a.s., Štefánikova 167, 760 01 Zlín (termín obsazen – Zlín)
23.02.2016 – Teplice, Dům kultury, Mírové Náměstí 2950, 415 80 Teplice
24.02.2016 – Plzeň, Západočeské muzeum, Kopeckého sady 2, 301 00 Plzeň

Společnost ASIO se věnuje čištění odpadních vod, úpravě vody a čištění vzduchu od roku 1993. Ačkoliv jde o českou společnost, má v současné době zastoupení ve 32 zemích světa. V nabídce společnosti jsou produkty, které umožňují řešit standardní i nestandardní požadavky v oblasti čištění odpadních vod, čištění vzduchu, úpravy vody nebo hospodaření s dešťovou vodou. Jde mimo jiné o čistírny odpadních vod pro města i obce, domácí ČOV, plastové nádrže – septiky, drenážní systémy pro odvod dešťových vod či zařízení na úpravu a čistění vody a vzduchu.

Naše voda, ilustrační foto (ČOV pro 1750 EO) ASIO

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace